Turvallinen työympäristö

Vaasan yliopiston turvallisuusvisio ja -strategia

Vaasan yliopiston turvallisuusvisiona on olla tulevaisuudessa yksi maamme turvallisimmista yliopistoista. Yliopiston turvallisuusajattelu kattaa niin henkilö-, omaisuus-, työ- kuin tietoturvallisuudenkin osa-alueet. Turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen tuo yliopistolle lisäarvoa, jota myös yhteistyökumppanit arvostavat.

Strategia

Turvallisuustavoitteen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi yliopisto paitsi täyttää lain turvallisuusasioille asettamat vaatimukset, myös kehittää turvallisuutoimintaansa oma-aloitteisesti.

Vallitsevaa turvallisuustilannetta seurataan erilaisten kyselyjen, kartoitusten ja mittareiden avulla. Henkilöstöä ja ylintä johtoa tiedotetaan aktiivisesti turvallisuuteen liittyvistä asioista. Yliopiston ylin johto tukee turvallisuuskulttuurin kehittämistä mm. turvallisuustyöhön osoitettujen resurssien avulla.

Työturvallisuuslain edellyttämään työpaikan riskienhallintaan käytetään riskienhallintaan erikoistuneita atk-sovelluksia. Riskienhallintaprosessit ovat johdettuja kokonaisuuksia ja yliopiston henkilöstö otetaan mukaan riskienhallintatyöhön. Yliopisto laatii ja ylläpitää turvallisuuteen liittyviä dokumentteja ja huolehtii tarvittavan tiedon jalkautumisesta koko henkilöstölle. Turvallisuusvastuita selkeytetään ja henkilöstölle luodaan vaivattomat toimintatavat turvallisuusraportoinnin toteuttamiseen.

Päivitetty 03.02.2014 - Verkkotoimitus
Login