Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin.

Yliopiston alat ovat

  • Hallintotieteet
  • Kauppatieteet
  • Tekniikka
  • Viestintätieteet

Vaasan yliopiston strategisia painoaloja ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Painoalat ovat monitieteisiä opetuksen ja tutkimuksen teemoja, jotka olemme valinneet ja joihin keskitymme erityisesti.

Tutkimuksessa olemme kiinni ajassa ja tuotamme tieteellisesti korkeatasoista uutta tietoa aiheista, joista on hyötyä yhteiskunnalle ja liike-elämälle. Vastaamme nykypäivän vaatimuksiin myös antamalla kaikille opiskelijoillemme valmiudet kansainvälisiin tehtäviin ja liiketoimintaosaamiseen. Yliopistomme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka edesauttaa monialaista opiskelua ja valmistaa vastuullisiin tehtäviin työelämässä.

Päivitetty 10.01.2018 - Verkkotoimitus
Login