• Onneksi olkoon!

    Tervetuloa uusi fuksi! Tästä se lähtee!

    #tositarkoituksella
    #univaasa

Hyväksytty!

Olet niiden onnekkaiden joukossa, jotka saavat tulla opiskelemaan Suomen kauneimmalle merenrantakampukselle. Vaasan yliopisto on monialainen yliopisto, jossa opiskellaan kolmessa eri tiedekunnassa. Oppiaineita on monia erilaisia, joten tutkintosi tulee olemaan monipuolinen ja kattava – ja ennen kaikkea työmarkkinoilla arvostettu. Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin oman alan töihin.

Lue lisää

Ylioppilaskunnan tervehdys

Tämä akateemisen opiskelun opas on tehty Vaasan yliopiston ja ylioppilaskunnan tiiviin yhteistyön tuloksena. Oppaan tarkoituksena on tarjota uudelle opiskelijalle perustietopaketti akateemisten opintojen luonteesta ja yliopistoyhteisön toimintatavoista. Sen tavoitteena on tarjota kokonaiskuva akateemisesta maailmasta ja sen ominaispiirteistä.

Toivottavasti sinulla on aikaa tutustua oppaaseen hyvin jo ennen opintojen aloittamista. Ensimmäisten päivien ja viikkojen ohjelmassa on paljon erilaisia infotilaisuuksia ja asioita käydään läpi yhdessä oman tuutorin kanssa. Tämän oppaan tavoitteena on auttaa sinua uuden tiedon omaksumisessa.

Tämä opas tarjoaa siis sinulle yleisen katsauksen tuleviin opintoihisi. Lisää tietoa löytyy yliopiston www-sivujen Opiskelijat-sivuilta ja ylioppilaskunnan www-sivuilta sekä opinto-oppaista. Kannattaa käydä tutustumassa sivuihin jo etukäteen.

Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelijaksi Vaasan yliopistoon ja samalla myös ylioppilaskunnan jäseneksi.


Onnea ja menestystä opintoihisi!

Kaisa Paavola

pääsihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta


Rehtorin tervehdys

Onneksi olkoon!

Aloittaville opiskelijoille Vaasan yliopisto tarjoaa paljon uutta ja innostavaa tekemistä ja virikkeitä. Ajoittain kaiken uuden omaksuminen saattaa tuntua melkeinpä ylitsepääsemättömältä tehtävältä. Tätä ei kuitenkaan kannata huolehtia, opiskelijaelämä asettuu kyllä syksyn myötä uomiinsa ja kampukseltamme on välittävä yhteisö. Tarpeen vaatiessa sieltä löytyy tukea mitä erinäisempiin jokapäiväisiin asioihin liittyen.

Tutkimus, osaaminen ja asioihin vaikuttaminen ovat keskeisiä Vaasan yliopistolla kehittyviä asioita. Asiantuntijuus, johon yliopistokoulutus tähtää, on tietämisen taitamista, joka jalostuu käytännössä koettelemalla. Vaasan yliopisto on monialainen, dynaaminen ja kansainvälinen yhteisö, jossa saamme paljon aikaan yhdessä tekemällä. Yliopisto on sitoutunut vahvasti laadukkaaseen tieteelliseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen. Sinulla ja muilla opiskelijoilla on epäilemättä keskeinen rooli yliopiston edelleen kehittymisessä ja menestyksessä. Älä siis koskaan epäröi ottaa vastaan niitä uusia haasteita, ja mahdollisuuksia joita yliopisto-opinnot ja opiskelija-elämä tarjoavat.

Vaasan yliopisto on jatkuvasti kehittyvä ja uudistuva kokonaisuus. Meille opiskelijoittemme tulevaisuus, menestyminen työelämässä ja tiedemaailmassa ovat tärkeitä tavoitteita. Kannattaa muistaa, että erehtyminen ja myös epäonnistumiset ovat keskeinen osa oppimista. Myös niiden kautta kehittyy parempi ymmärrys ja alku jollekin uudelle ja paremmalle.

Toivotan uuden lukuvuoden myötä kaikki opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi!

Jari Kuusisto

rehtori
Vaasan yliopisto


Opinnot

Yliopistossa omien opintojen suunnittelusta, aikatauluttamisesta ja suorittamisesta jokainen opiskelija vastaa itsenäisesti. Apua on toki tarjolla muun muassa opintojen ohjauksen kautta, mutta on tärkeää, että jokainen opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintopolun ja tutkinnon. Tutkintoon saa omaperäisyyttä esimerkiksi sivuainevalinnoilla.

Lue lisää

Akateeminen opiskelu

Yliopisto-opiskelijana olet akateemisen tiedeyhteisön jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että et ole oppilas, koululainen, etkä ainakaan yliopiston asiakas. Olet siis itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Lisäksi tämä antaa sinulle yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa muun muassa yliopistoyhteisöön, opetuksen laatuun ja koulutusohjelmien rakenteeseen. Tätä vaikuttamistyötä voi tehdä monella tasolla, josta palautteen antaminen on yksinkertaisin tapa vaikuttaa.

Lue lisää

Opiskelijaelämää

Opiskeluaika ei saa olla pelkkää opintojen parissa puurtamista. On tärkeää että pidät huolta myös omasta jaksamisestasi. Aktiivinen vapaa-aika tasapainottaa hyvin rankkaakin opiskelijan arkea. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia Vaasassa riittää. Jo ylioppilaskunnan piirissä toimii monenlaisia yhdistyksiä ja seuroja, joiden toiminta on kaikille avointa. Tarjolla on liikunnallista, poliittista, kulttuurillista ja hengellistä toimintaa sekä paljon muuta.

Lue lisää

Sanasto

Yliopistossa käytetään ihan omanlaista kieltä. Se ei kuitenkaan ole vaikeaa, ja opit uuden sanaston nopeasti. Muutamat jutut on silti mukava hallita jo etukäteen. Tässä on koottu lista sanoista, joihin voit tutustua jo ennen opintojen alkua tai palata myöhemmin tarkistamaan.

Lue lisää