Oppimiskokemuksen suunnittelu digioppimisessa

If you are interested in attending the workshop, contact the organisers Laura Lappalainen or Sanna Eronen for more information.

Oppimiseen liittyvässä käyttäjäkokemuksessa (User Experience, UX) tuotteen, palvelun tai järjestelmän käyttöön liittyvään tyytyväisyyteen yhdistyy oppimisen mahdollistaminen. Oppimiskokemusta (Learning Experience, LX) voidaan suunnitella (Learning Experience Design) ja tukea tutkimukseen ja käytäntöön perustuvilla hyväksi havaituilla keinoilla.

Työpaja keskittyy oppimiskokemuksen suunnitteluun tilanteissa, joissa hyödynnetään digitaalisia alustoja. Kyseessä voi olla joko täysin verkossa tapahtuva oppiminen tai sulautuva oppiminen.

Esitelmät ja puheenvuorot voivat pohjautua tehtyyn tai tekeillä olevaan tutkimukseen, tai esitellä käytännön kokemuksia tai tuotoksia. Esitys voi myös sisältää vuorovaikutteista keskustelua valitun aiheen ympäriltä. Työpajan kielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Esitykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • oppimiskokemuksen määrittely
  • oppimiskokemuksen arviointi
  • oppimisympäristöjen käyttäjäystävällisyys
  • oppimiskokemuksen parantaminen eri keinoin, esimerkiksi pelillistämisen tai keinoälyn avulla
  • käyttäjäystävällisyys mobiiliteknologialla tuetussa oppimisessa

Työpajan vetäjinä toimivat Laura Lappalainen (laura.lappalainen[at]univaasa.fi), yliopisto-opettaja ja Sanna Eronen (sanna.eronen[at]univaasa.fi), digitaalisen opetuksen valmentaja.