Nätverket Termer och terminologisering i svenskt fackspråk

Nätverket

  • intresserar sig för hur termer på svenska uppstår, används och utvecklas inom verksamhetsanknutna fackspråk och inom ramen för det organiserade terminologiarbetet, samt hur de fungerar och utvecklas i olika sammanhang
  • är öppet för alla och nya aktörer kan ansluta sig enligt behov och intresse
  • har initierats av forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Vasa universitet som avser att bidra till att främja den terminologiska och fackspråksinriktade forskningen i Sverige och Finland genom gemensamma forskningsprojekt och aktiviteter

Medlemmar 2019:

professor Anna Hannesdóttir (GU, ledare)

professor Nina Pilke (VU, ledare)

fil.dr. Saga Bendegard (SU)

doktorand Ylva Byrman (GU)

docent Hans Landqvist (GU)

fil.dr. Niina Nissilä (VU)

docent Andreas Nord (UU)

 

Referensgrupper:

Institutet för de inhemska språken, kontaktperson Nina Martola

Språkrådet, kontaktperson Ola Karlsson/Marie Sörlin

Terminologicentralen TSK, kontaktperson Katri Seppälä

 


Aktiviteter

Nätverksmöte i Stockholm 03/2019

Workshop i Uppsala 10/2017

Forskarmöte i Gborg 02/2017

Workshop i Sto 12/2016

Forskarmöte i Gborg 05/2016

Forskarmöte i Vasa 10/2015

Forskarmöte i Sto 5/2015


Nätverket har fått finansiering av Kulturfonden Finland-Sverige och Riksbankens Jubileumsfond

Updated 04/03/19 - Viestintätieteet
Login