Computing and Internet

TERM-ONLINE

English

Jargon:

Finnish

Italian

Multilingual

  • Search Engine Terms. Meanings of terms used in internet search technology: Dutch, English, German, Serbian and Spanish.
    [ok 04.07.2019 hh]

Norwegian

Swedish

  • Swedish: Svenska datatermgruppen.Nätverket för svenska datatermer. Nätverket är en brett sammansatt grupp med företrädare för bl.a. språkvården, dagspressen, etermedier, högskolor, företag inom databranschen och branschpressen. Som samordnare fungerar Svenska språknämnden och Tekniska nomenklaturcentralen (TNC). [ok 04.07.2019 hh]

Jargon:

 

 

 

 

 

 

Note markings like [ok 9.7.1996 an] or [?? 10.7.1996 an] include following information

  • ok = service available
  • ?? = not accessed when visited - may be functioning and will be checked later on
  • date = the date of last visit by the Terminology Collection maintainers

Terminology Forum & Terminology Collection, a global information forum for terminological activities & a non-profit portal for free terminological information online. Maintained by Anita Nuopponen, Dept. of Communication Studies, University of Vaasa, Finland.

Comments to: Anita Nuopponen, atn2.png

DISCLAIMER: This portal includes links to external websites. This portal is neither responsible for the content nor guarantees the quality of any linked external websites.