Parallel sessions 4: Theme sessions & workshops

A theme session consist of 3-4 presentations, about 20 minutes/presentation. A theme session lasts for 1,5 h.
Simultaneously, workshops about the conference themes will be organized. A workshop lasts for about 1,5 h.

Link: All abstracts for all parallel sessions


Thursday, 17.8.2017 at 12.30-14.00


Theme session 4A:
Digitaalisen oppimisen ja opettamisen kurssitoteutuksia sekä kokemuksia

 1. Luentosalista kotisohvalle opettajan kokemuksia etäosallistumisesta lähiopetukseen (Presentation)
  Laura Lappalainen, Vaasan yliopisto
 2. Primetime learning - yhteistoiminnallista ja vuorovaikutteista fysiikan opiskelua (Presentation)
  Pekka Koskinen, Jussi Maunuksela, Jyväskylän yliopisto
 3. Opiskelija päättämässä oman arvosanansa - itsearviointia matematiikan massakurssilla (Presentation)
  Jokke Häsä, Juuso Nieminen, Helsingin yliopisto
 4. Strömsö  do we have a problem? Henkilökohtainen digiloikka eli kokemuksia opetuksen ruohonjuuritason digitalisaatiosta Helsingin yliopistossa (Presentation)
  Olli-Pekka Penttinen, Helsingin yliopisto

Room: C203 KURTEN, Tervahovi building
Chairperson:
Pekka Koskinen


Theme session 4B:
Kauppatieteiden opetuksen monipuolista kehittämistä

 1. Tutkivaa oppimista kauppatieteissä (Presentation)
  Mirjami Ikonen, Teuvo Kantanen, Itä-Suomen yliopisto
 2. Opiskelijoiden oppimiskäsitykset ja vuoropuhelu verkko-opetuksessa
  Hellevi Lampimäki, Vaasan yliopisto
 3. Stepwise digitalization in marketing education (Presentation)
  Anu Norrgrann, Hanken

Room: A201 PALOMÄKI, Tervahovi building
Chairperson:
Anu Norrgrann

 

Theme session 4C:
Tulevaisuuteen suuntaavaa korkeakouluopetuksen kehittämistä

 1. Väitöstutkimusten hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä - case ammattikorkeakoulut (Presentation)
  Mervi Friman, Hamk
 2. Tulevaisuuspyörällä osaavaan tulevaisuuteen (Presentation)
  Anne Hakala, JAMK
 3. Pedamuotoilulla opintojaksosta koulutuspalvelu-tuotteeksi (Presentation)
  Satu Aksovaara, JAMK
 4. Carpe Diem -  monimuotokoulutuksen kehittämistä tiimityönä
  Ilona Laakkonen, Jyväskylän amk

Room: B209 Kauppakamari-sali, Tervahovi building
Chairperson:
Ilona Laakkonen

 

Theme session 4D:
Laatua digitaaliseen opetukseen eri välineillä

 1. Ubiikin 360o oppimisympäristön vaikuttavuus bioanalyytikkojen opinnoissa
  Mari Virtanen, Metropolia amk
 2. Podcast avointa sähköistä oppimista (Presentation)
  Vesa Paajanen, Itä-Suomen Yliopisto
 3. Laatua verkkototeutuksiin digitaalisilla työkaluilla (Presentation)
  Mari Varonen, JAMK
 4. Miten (sähköiset) palautejärjestelmät vastaavat palautteen-käsittelylle asetettuihin tavoitteisiin? (Presentation)
  Jenni Koponen, Eetu-Pekka Heikkinen, Saara Luhtaanmäki, Metropolia amk, Oulun yliopisto

Room: B201 WOLFF, Tervahovi building
Chairperson:
Mari Virtanen

 

Theme session 4E:
Työelämään suuntaavia ja rajoja ylittäviä opetustoteutuksia

 1. Viestintä- ja kieliopinnot verkossa
  Kaisa Alanen, Susan Gamache, Tiina Männikkö, Tampereen yliopisto
 2. Luokkatandem-menetelmän kehittäminen VAMK:n insinööriopiskelijoiden ruotsinkielen opetuksessa (Presentation)
  Sari Isokangas ja Lotta Saarikoski, Vaasan ammattikorkeakoulu
 3. How do they do it in a top Asian university? (Presentation)
  Riikka Lahtinen, Tampereen teknillinen yliopisto
 4. Digitalous 2025 kehittämistiimit: Kokemuksia organisaatiorajat ylittävästä case-työskentelystä (Presentation)
  Leena Tynninen ja Marianne Viinikainen, LUT ja Saimaan amk

Room: C209 Atria-Sali, Tervahovi building
Chairperson:
Riikka Lahtinen

 

Workshops:


14. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaus tiedonhankinnan ja -käytön kannalta
Kämäräinen Juha, Oulun yliopisto
Room: D118, Tervahovi building

15. Mitä on kontaktiopetus digitalisoituvissa oppimisympäristöissä? (Presentation)
Erkki Pesonen ja Linda Hart
Room: D103 Wetteri-Sali, Tervahovi building

16. Luontevaa yhteistyötä oppimisympäristöissä
Maire Syrjäkari ja Kimmo Mäki, Aalto-yliopisto/Haaga-Helia, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Tieteentekijöiden liitto
Room: D102 Säästöpankki-Sali,  Tervahovi building

17. Tee helposti digitaalista interaktiivista oppimateriaalia TIMillä/ OppympVesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto
Room: B203 KPO-Sali, Tervahovi building

18. Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen
Mari Murtonen, Michael Uljens, Erkko Sointu, Ulla Klemola, Sanna Takala, Turun yliopisto
Room: D115, Tervahovi building

19. Sähköä tentteihin (Presentation)
Taina Joutsenvirta, Kristian Lindqvist ja Outi Valkama, Helsingin yliopisto
Room: K320 Tritonia building

Updated 07/09/17 - Yliopisto-opettajan blogi
Login