Parallel sessions 3: Theme sessions & workshops


A theme session consist of 3-4 presentations, about 20 minutes/presentation. A theme session lasts for 1,5 h.
Simultaneously, workshops about the conference themes will be organized. A workshop lasts for about 1,5 h.

Link: All abstracts for all parallel sessions


Thursday, 17.8.2017 at 9.00–10.30

 

Theme session 3A:
Digipedagogisia ratkaisuja oppimisen ja opettamisen edistämiseen

 1. Uudelleensyntynyt Moodle:  Opiskelijan ja opettajan dashboard
  Ove Ritola, Timo Salonen ja Ari Hovila, Vaasan yliopisto
 2. Innovaationa pedagoginen nopean avun helpdesk eli pedadesk (Presentation)
  Anne Hakala, JAMK
 3. TIM - vähemmän on enemmän (Presentation)
  Vesa Lappalainen, IT-tdk/Jyväskylän yliopisto

Room: C209 Atria-Sali, Tervahovi building
Chairperson:
Vesa Lappalainen


Theme session 3B:
Yliopistopedagogiikaa ja digitaalisointia

 1. Yliopistopedagogiikkaa verkossa
  Anni Rytkönen, Saara Repo ja Nina Katajavuori, Viivi Virtanen, Helsingin yliopisto
 2. Erfarenheter av att undervisa i en ALC-sal i en internationell blended-kurs i högskolepedagogik
  Lena Dafgård, Göteborgs universitet
 3. Opettajien yhteistyö yliopisto-opetuksen tieto- ja viestintäteknologisissa kehittämishankkeissa (Presentation)
  Anne Virtanen, Mikko Vesisenaho & Janne Fagerlund, Jyväskylän yliopisto
 4. Diggiloo diggiley digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen Helsingin yliopistossa (Presentation)
  Pauliina Kupila, Ulla Lehtonen, Helsingin yliopisto, Opetusteknologiapalvelut

Room: C203 KURTEN, Tervahovi building
Chairperson:
Viivi Virtanen


Theme session 3C:
Informaatiolukutaidon opetuksen kehittäminen

 1. Informaatiolukutaidon uudet kehykset tiedonhankintataitojen opetuksessa TTY:llä (Presentation)
  Miikka Sipilä, Mervi Miettinen, Johanna Tevaniemi
  Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 2. Gradu valmiiksi viite kerrallaan: tiedonhaun graduklinikat (Presentation)
  Minna Toikka & Leeni Lehtiö, Turun yliopiston kirjasto
 3. Vertaistukea ja tietoista orientoitumista kandidaatintyöhön (Presentation)
  Jussi Maunuksela, Jyväskylän yliopisto
 4. Moniammatillinen ohjaaminen (Presentation)
  Katriina Uljas-Rautio, Lapin yliopisto

Room: B209 Kauppakamari-sali, Tervahovi building
Chairperson:
Katriina Uljas-Rautio


Theme session
3D:
Innovaatioita digitaalisen oppimisen kautta

 1. Ennennäkemätön Future Factory –tulevaisuustyöpaja (Presentation)
  Paula Vaskuri, Miki Kallio, Merja Maikkola, Jyri Kononen, Oulun yliopisto
 2. Teaching User Innovation The challenge of cross-functional teams in digital learning environment
  Minna-Maarit Jaskari, Mona Enell-Nilsson, Jussi Kantola, University of Vaasa
 3. Innovaatioita ja yhteiskehittämistä verkossa - onnistumisia ja tuskan hetkiä (Presentation)
  Juha Hautanen, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Generator
 4. Embracing opportunities of digitalization - case Haaga-Helia Porvoo Campus Digiday (Presentation)
  Marcel van den Brom, Haaga-Helia Porvoo Campus

Room: B201 WOLFF, Tervahovi building
Chairperson:
Minna-Maarit Jaskari


Theme session 3E:
Somea, journalismia ja digitoituja materiaaleja

 1. Some on tahdon asia! Opettajan ja opiskelijan some-osaaminen työelämän näkökulmasta
  Henna Ala-Kutsi ja Katja Laivo-Laakso, Turun yliopisto
 2. Toimitusten palautekäytännöt harjoittelijoiden kokemina
  Maarit Jaakkola, Tampereen yliopisto
 3. Datajournalisten menetelmien integrointi journalismiopetukseen (Presentation)
  Anu Kuusisto, Tampereen yliopisto
 4. Digitoidut käsikirjoitukset ja vanhat kirjat oppimisympäristöinä (Presentation)
  Matti Myllykoski, Helsingin yliopiston kirjasto

Room: B203 KPO-Sali, Tervahovi building
Chairperson:
Matti Myllykoski

 

Workshops:

9. Arvioinnin aarrearkku - uudistuva opetus ja oppiminen
Ulla Klemola, Pekka Koskinen, Heli Tyrväinen ja Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto
Room: D103 Wetteri-Sali, Tervahovi building

10. Vuorovaikutteisuus ja uudet toimintamallit suurilla verkko-kursseilla
Taina Eriksson, Mirjami Ikonen, Turun yliopisto, Itä-suomen yliopisto
Room: A201 PALOMÄKI-sali, Tervahovi building

11. Internetpohjaisten oppimispelien kehittä-minen bakteriologian ja epidemiologian opetuksen tueksi eläinlääke-tieteellisessä tiedekunnassa (Presentation)
Joanna Koort, Heli I. Koskinen, Anna-Maija Virtala, Silja Åvall-Jääskeläinen, Eveliina Pakarinen,
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tdk
Room: D115, Tervahovi building

12. Yliopisto-opintojen työelämäyhteistyön erilaisia toimintatapoja ja saatuja käytännön kokemuksia
Terhi Virkki-Hatakka, Kirsti Keltikangas
Room: D102 Säästöpankki-Sali, Tervahovi building

13. Yliopistopedagogiikka-lehden kirjoittajakoulu
Anne Nevgi + toimittajat, Yliopistopedagogiikka-lehti
Room: D118, Tervahovi buildingUpdated 06/09/17 - Yliopisto-opettajan blogi
Login