Parallel sessions 2: Theme sessions & workshops


A theme session consist of 3-4 presentations, about 20 minutes/presentation. A theme session lasts for 1,5 h.
Simultaneously, workshops about the conference themes will be organized. A workshop lasts for about 1,5 h.


Wednesday, 16.8.2017 at 15.15-16.45


Theme sesssion 2A:
Itä-Suomen yliopiston flipped-classroom sessio

 1. Flippaus alustus (esittely) ja UEF tausta työlle
 2. Flippaus ja tutkiva oppiminen
  Helena Kantanen
 3. Verkkokurssin metadata kvantitatiivista opetuksen kehittämistä (Presentation)
  Vesa Paajanen
 4. Flippauksen arvioinnista (Presentation)
  Erkki Pesonen ja Lasse Heikkinen
 5. Näkökulmaa flippaukseen opiskelija-aineistosta
  Erkko Sointu, Laura Hirsto, Jenni Kankaanpää. Jyri Manninen
 6. Yliopisto-opettajien näkökulmia käänteisen opetuksen toteuttamiseen ja omaan oppimiseen
  Laura Hirsto & Ameba-tiimi

Room: B201 WOLFF, Tervahovi building
Chairperson:
Vesa Paajanen


Theme session 2B:
Sähköinen tentti

 1. Massakurssien sähköinen matematiikan EXAM-tentti (Presentation)
  Simo Ali-Löytty, Salla Koskinen ja Valtteri Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto
 2. Sähköinen esitentti ennakkotiedon aktivoimisessa ja oppimisen tukena
  Jaanika Blomster ja Viivi Virtanen (+ Henna Asikainen), Helsingin yliopisto
 3. Teknisen piirtämisen kurssin digitalisointi - kokemukset kurssin järjestämisestä Moodle ja Exam-tenttinä (Presentation)
  J.Birgitta Martinkauppi, Maarit Vesapuisto (+ 1 muu), Vaasan yliopisto
 4. Digitalisoitu harjoitustehtävien ratkaisujen palautus sekä arviointi matematiikan ja tilastotieteen yliopisto-opinnoissa (Presentation)
  Koskenoja, Lehtonen, Leivonen, Nuutinen, Rantanen, Nevala, Kari, Varvio, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos

Room: C209 Atria-sali, Tervahovi building
Chairperson:
Jaanika Blomster


Theme session 2C:
Tieteellinen tutkimus opetuksen kehitystyössä

 1. Opetuksen, oppimisen ja arvioinnin muodot sekä geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla (Presentation)
  Anne Virtanen, Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
 2. Miten tukea luokanopettaja-opiskelijoiden myönteistä suhtautumista yhdessä työskentelyyn? (Presentation)
  Anne Virtanen, Johanna Pöysä-Tarhonen, Piia Näykki, Päivi Häkkinen & Sanna Järvelä, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto
 3. Gränsöverskridande digitalt didaktiskt utvecklingsarbete. Case DiDiDi-direkt vid Vasa övningsskola. Rektorsberättelser, lärarberättelser, fortbildnings-berättelser och forskarberättelser om digital pedagogik
  Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio, Andreas Sundstedt, Åbo Akademi & Vasa övningsskola
 4. Non-affirmative education theory framing higher education practice and research
  Michael Uljens, Åbo Akademi

Room: A201 PALOMÄKI, Tervahovi building
Chairperson:
Michael Uljens


Theme session 2D:
Ohjausta opiskelijoiden opintoihin ja urasuunnitteluun

 1. PDPP (Personal Development Project Plan) - Student Life Hackathon (Presentation)
  Ville Kivimäki, Saara Meriluoto, Aalto University
 2. Ohjausta ensimmäisen vuoden kandidaatti-opiskelijan urasuunnitteluun (Presentation)
  Tiina Kerola ja Susanna Reunanen, Aalto-yliopisto
 3. Vertaisohjaajat ensimmäinen vuosikurssin opiskelijoiden tukena (Presentation)
  Lasse Heikkinen, Anna Kaasinen, Itä-Suomen yliopisto
 4. Korkeakoulutettujen työn luonne ja urapolut muuttuvat mutta miten? (Presentation)
  Liisa Marttila, Tampereen amk

Room: B209 Kauppakamari-sali, Tervahovi building
Chairperson:
Lasse Heikkinen


Theme session 2E:
Laatua ja tuloksellisuutta koulutukseen

 1. Tekemällä oppimista monikulttuurisissa virtuaalitiimeissä. Case Trans-Atlantic & Pacific Project (TAPP) (Presentation)
  Suvi Isohella, Vaasan yliopisto
 2. Miten ohjata MBA-opiskelijoita ja organisaatioiden kehittämistä mahdollisimman tuloksellisesti? (Presentation)
  Ville Tuomi, Vaasan yliopisto
 3. Monimuotokoulutus siirtyy verkkoon - reunaehtoja ja uudelleenajattelua (Presentation)
  Ilona Laakkonen, Jyväskylän amk

Room: B203 KPO-sali, Tervahovi-rakennus
Chairperson:
Ville Tuomi


Theme session 2F:
Työelämän ja opintojen vuorovaikutus

 1. Henkilöstökoulutusta työelämäyhteistyön edistämiseen yliopisto-opetuksessa (Presentation)
  M. Lappalainen, K. Haihu, P. Palosaari-Aubry, T. Rantasuo & T. Tenhula
  ML & KH Turun yliopisto, P-A. Aalto-yliopisto, TR & TT Oulun yliopisto
 2. Osaamisperustainen ops ja työelämäyhteistyö
  Maria Kääriäinen,Tytti Tenhula,Satu Nätti,Henrik Hedberg,Henna Rannanpää, Oulun yliopisto
 3. Mitä auditoinnit kertovat työelämän osallistumisesta koulutusohjelmien kehittämiseen? (Presentation)
  Touko Apajalahti, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 4. Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti (Presentation)
  Virpi Juppo, Vaasan yliopisto

Room: C203 KURTEN, Tervahovi building
Chairperson:
Tytti Tenhula

 

Workshops:


5. Yhteisiä kvalifikaatioita yliopistoissa opettaville?
Riikka Lahtinen ja Teija Löytönen, Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto
Room: D115, Tervahovi building

6. Laadukas oppiminen Mitä se meille tarkoittaa?
Jenni Koponen, Tiina Kokko, Sanna Pihlajaniemi, Metropolia Amk
Room: D103 Wetteri-Sali, Tervahovi building

7. Projektikurssit, tutkiva oppiminen ja opiskelijan asiantuntijuuden kasvu
Hanna Korsberg, Johanna Laakkonen ja Marjo Vesalainen, Helsingin yliopisto
Room: D102 Säästöpankki-Sali,  Tervahovi building

8. Finland swedish online (FSO) - en nätkurs i svenska
Sara Kirla & Hanna Saloranta, Språkcentrum vid Helsingfors universitet & språkcentrum vid Åbo universitet
Room: D118, Tervahovi building

Updated 06/09/17 - Yliopisto-opettajan blogi
Login