Parallel sessions 1: Theme sessions & workshops


A theme session consist of 3-4 presentations, about 20 minutes/presentation. A theme session lasts for 1,5 h.

Simultaneously, workshops about the conference themes will be organized. A workshop lasts for about 1,5 h.

Wednesday, 16.8.2017 at 13.15-14.45

 

Theme session 1A:
Digistrategiaa ja digiloikkaa

 1. Koulutuksen digistrategia 2020 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja sen jalkauttaminen (Presentation)
  Marjaana Kareinen ja Mika Pulkkinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 2. Miten digiloikka tehdään Helsingin yliopistossa? (Presentation)
  Sari Koski-Kotiranta, Pauliina Kupila, Helsingin yliopisto
 3. Kolme ovea digitaalisuuteen
  Janne Niinivaara, Kari Pitkänen, Kirsi Wallinheimo, Helsingin yliopisto
 4. Opetusvientiä blendaten
  Nina Huotari ja Ulla Pekkarinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Room: B201 WOLFF, Tervahovi building
Chairperson: Sari Koski-Kotiranta


Theme session 1B:
Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä

 1. Teaching business interaction - Student produced negotiation videos and peer-assessment (Presentation)
  Anne-Maria Holma, Vaasan yliopisto
 2. Vuorovaikutus verkkokurssilla - oppimisen edistäjä vai pakollinen paha?
  Päivi Borisov, Vaasan yliopisto
 3. Green Carea  yliopisto-opiskelijoiden ohjaamiseen, iloa ja yhteistyötä koira-avusteisesta  pienryhmätoiminnasta (Presentation)
  Liisa Mäkelä, Vaasan yliopisto
 4. Valtavan ihana tapa oppia ja päästä seuraamaan ammattilaista.- hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia videovälitteisestä opetuksesta (Presentation)
  Tiina Tarr, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Room: C203 KURTEN, Tervahovi building
Chairperson:
Päivi Borisov


Theme session 1C:
Aktivoivat ja yhteisölliset opetusmenetelmät matematiikan opettamisessa

 1. Aktiivisen oppimisen menetelmät ja niiden vaikutus oppimiseen STEM-aloilla (Presentation)
  Susanna Hartikainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 2. Matematiikan opiskelijoiden kokemuksia opiskelijalähtöisistä menetelmistä ja oppimisympäristöstä (Presentation)
  Juulia Lahdenperä, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto
 3. Matlabilla matematiikan mestariksi (Presentation)
  Miika Huhtanen ja Terhi Kaarakka, Tampereen teknillinen yliopisto
 4. MathCheck apuna matematiikan oppimisessa ja arvioinnissa (Presentation)
  Simo Ali-Löytty, Marjukka Joutsenlahti ja Terhi Kaarakka, Tampereen teknillinen yliopisto

Room: A201 PALOMÄKI, Tervahovi building
Chairperson:
Simo Ali-Löytty


Theme session 1D:
Opiskelijoiden ohjaus ja kasvu

 1. Palaute kasvutarinan tukena (Presentation)
  Marjut Männistö, Anna-Mari Rouru ja Henni Heikkilä, Vaasan yliopisto
 2. Yliopisto-opiskelijoiden oppimisvaikeudet ja ahdistuneisuushäiriöt englannin kieli- ja viestintäopinnoissa
  Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto
 3. Akateemisten taitojen oppiminen ja ohjaaminen vertaisarvioinnin avulla verkkopohjaisessa oppimisympäristössä (Presentation)
  Erja Kautto-Knape ja Sanna Uotinen, Jyväskylän yliopisto
 4. Työelämärelevanssia akateemisista moduuleista (Presentation)
  Heli Parviainen, Venla Kuuluvainen, Satu Seppä, Tampereen yliopisto

Room: B209 Kauppakamari-sali, Tervahovi building
Chairperson:
Satu Tuomainen


Theme session 1E:
Sairaanhoidon ja lääketieteen opetuksen kehittäminen

 1. Vertaisoppiminen opiskelijamoduulissa Varsinais-Suomen sairaan-hoitopiirissä (Presentation)
  Anne-Mari Seppälä ja Tiina Tarr, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 2. Vaasan keskussairaalassa pilotoidaan ammattienvälistä oppimista
  Susanne Salmela, Katri Pöntinen, Satu Hautamäki, Henna Huovinen, Vaasan keskussairaala
 3. Clinical learning environment and mentoring of culturally and linguistically diverse healthcare students
  Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto
 4. Virtuaalisen ja perinteisen mikroskopian yhdistäminen tehostaa histologian opetusta ja oppimista (Presentation)
  Mikael Niku, Helsingin yliopisto

Room: B203 KPO-sali, Tervahovi building
Chairperson:
Kristina Mikkonen


Theme session 1F:
Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

 1. Nyt uskon, että uskallan puhua ruotsia enemmän kuin aikaisemmin Suomenkielisten lääketieteen opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia ruotsin kielestä (Presentation)
  Annmari Sahlstein, Turun yliopisto, kielikeskus
 2. Plurilingual framework for collaboration: a case study of a working life oriented business course at university level (Presentation)
  Nicole Keng & Nina Pilke, University of Vaasa
 3. Arvostelusta oppimisen tukemiseen: arviointi muutoksessa myös kielenopetuksessa
  Anne Huhtala & Marjo Vesalainen, Helsingin yliopisto
 4. Viestintä- ja kielitaidot asiantuntijatyössä: Haastatteluaineiston kertomaa (Presentation)
  Sinikka Karjalainen, Johanna Manner-Kivipuro, Carola Rewell, Johanna Vaattovaara, Helsingin yliopisto

Room: C209 Atria-sali, Tervahovi building
Chairperson:
Dr Nicole Keng and Professor Nina Pilke

 

Workshops:

 1. Digitaalisuus osana opintojen-ohjausta Insinööritieteiden korkeakoulussa (Presentation) (Photo 1) (Photo 2) (Photo 3) (Photo 4)
  Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa, Aalto-yliopisto
  Room: D115, Tervahovi building

 2. Open Science- minkälaisia opetusta ja osaamistavoitteita eri vaiheissa yliopisto-opintoja?
  Kati Syvälahti ja Juuso Ala-Kyyny Helsingin yliopiston kirjasto
  Room: D118, Tervahovi building

 3. Korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyöllä (Presentation)
  Asko Karjalainen, Hanna Alaniska ja Merja Maikkola, Oamk ja Oulun yliopisto
  Room: D103 Wetteri-Sali, Tervahovi building

 4. Opetuksen kehittäjä oppimisympäristössä, uudet tuulet, uudet kujeet?
  Maire Syrjäkari ja Maija Lampinen, Aalto-yliopisto
  Room: D102 Säästöpankki-Sali, Tervahovi building

 

 

Updated 11/09/17 - Yliopisto-opettajan blogi
Login