Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Laaksonen, Matti
A nice portrait of restless systems - Uniqueness of the limit cycle of some Liénard equations
Acta Wasaensia 57, (Ph.D. dissertation) Mathematics 7. (1997)

Niskanen, Jouni
Markkinaohjautuvuuden vaikutus arvoihin julkisessa sairaanhoidossa
Acta Wasaensia 56, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 3. (1997)

Herala, Nina
Toimivallanjako Pohjoismaiden kaavoituksessa. Vertailu kestävän kehityksen ohjauksesta kaavoituslainsäädännöllä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
Acta Wasaensia 55, (Ph.D. dissertation) Public law 1. (1997)

Salmi, Timo & Ilkka Virtanen
Measuring the long-run profitability of the firm: A simulation evaluation of the financial statement based IRR estimation methods
Acta Wasaensia 54, Business Administration 20. (1997) PDF-versio

Fonseka, Edirisingha Arachchigé Gamini
English children's songs. Their use in promoting oral skills in primary schoolchildren in Sri Lanka
Acta Wasaensia 53, (Ph.D. dissertation) Linguistics 11. (1997)

Luhta, Irma
Structural changes in a complex system. A chaos-analytic study of a nonlinear advertising policy
Acta Wasaensia 52, (Ph.D. dissertation) Mathematics 6. (1997)

Karihalme, Oili
Muotoilun teoriasanaston termistyminen
Acta Wasaensia 51, (Ph.D. dissertation) Linguistics 10. (1996)

Suutari, Vesa
Comparative studies on leadership beliefs and behavior of European managers
Acta Wasaensia 51, (Ph.D. dissertation) Business Administration 19. (1996)

Lehtinen, Janne
Financial ratios in an international comparison: Validity and reliability
Acta Wasaensia 49, (Ph.D. dissertation) Business Administration 18. (1996)

Kallunki, Juha-Pekka
Earnings-related anomalies in a thin security market: An accounting-based risk estimation approach
Acta Wasaensia 48, (Ph.D. dissertation) Business Administration 17. (1996)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back