Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kantanen, Teuvo
Kuluttaja luomuvalinnan edessä: Tutkimus päivittäistavaroihin liitettyjen laaja-alaisten kulutusseuraamusten hyväksymisestä ja torjunnasta
Acta Wasaensia 97, (Ph.D. dissertation) Business Administration 39. (2002) PDF-versio

Hietaniemi-Virtanen, Niina
Onko suomalaisissa kunnissa supistamispolitiikkaa? Kuntien perusopetusmenojen supistamistavoitteet ja niiden toimeenpano valituissa tapauskunnissa 1990-luvulla
Acta Wasaensia 96, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 6. (2002) PDF-versio

Freihoff, Roland
Kernfragen der Übersetzerausbildung. Curriculumentwicklung - Praxis und Theorie der Translation
Acta Wasaensia 95, (Ph.D. dissertation) Linguistics 19. (2001) PDF-versio

Nikkinen, Jussi
Skewness and kurtosis adjusted Black-Scholes model: Small sample properties of MLE and test statistics and empirical evidence from Finland
Acta Wasaensia 94, (Ph.D. dissertation) Business Administration 38. (2001)

Melin, Kirsti
Yrittäjyysintentiot ja niiden taustatekijät Virossa ja Suomessa - Vertailukohteina eräissä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret kummassakin maassa
Acta Wasaensia 93, (Ph.D. dissertation) Business Administration 37. (2001)

Varamäki, Elina
Essays on multilateral cooperation between SMEs - The prerequisites for successful development and different models of interfirm cooperation
Acta Wasaensia 92, (Ph.D. dissertation) Business Administration 36. (2001)

Romppanen, Birgitta
Från målspråk till källspråk. Utvecklingen av den finsk-svenska och den enspråkiga finska ordboken
Acta Wasaensia 91, (Ph.D. dissertation) Linguistics 18. (2001) PDF-versio

Salmi, Timo & Ilkka Virtanen
Economic value added: A simulation analysis of the trendy, owner-oriented management tool
Acta Wasaensia 90, Business Administration 35. (2001) PDF-versio

Herler, Brita Kristina
Upphovsrättsligt skydd av digitala musikaliska verk vid marknadsföring i Internet
Acta Wasaensia 89, (Ph.D. dissertation) Science of Law 2. (2001)

Toivonen, Pia
En serietidning på fyra språk
Acta Wasaensia 88, (Ph.D. dissertation) Linguistics 17. (2001)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back