Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kuosmanen, Petri
Riski ja tuotto asuntomarkkinoilla
Acta Wasaensia 107, (Ph.D. dissertation) Economics 7. (2002) PDF-versio

Bergström, Marina
Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter
Acta Wasaensia 106, (Ph.D. dissertation) Linguistics 23. (2002) PDF-versio

Buss, Martina
Verb i språkbadselevers lexikon – En sociolingvistisk studie i andraspråket
Acta Wasaensia 105, (Ph.D. dissertation) Linguistics 22. (2002) PDF-versio

Puhakka,Vesa
Entrepreneurial business opportunity recognition: Relationships between intellectual and social capital, environmental dynamism, opportunity recognition behavior, and performance
Acta Wasaensia 104, (Ph.D. dissertation) Business Administration 42. (2002) PDF-versio

Mainela, Tuija
Networks and social relationships in organizing international joint ventures – Analysis of the network dynamics of a Nordic-Polish joint venture
Acta Wasaensia 103, (Ph.D. dissertation) Business Administration 41. (2002) PDF-versio

Järlström, Maria
Personality and career orientation of business students
Acta Wasaensia 102, (Ph.D. dissertation) Business Administration 40. (2002) PDF-versio

Koski, Riitta
Pohjalaisen yrittäjyyden synty, leviäminen ja alueellinen eriytyminen
Acta Wasaensia 101, (Ph.D. dissertation) Regional Studies 7. (2002) PDF-versio

Mård, Karita
Språkbadsbarn kommunicerar på andraspråket. Fallstudier på daghemsnivå
Acta Wasaensia 100, (Ph.D. dissertation) Linguistics 21. (2002) PDF-versio

Ahopelto, Johanna
Design management as a strategic instrument
Acta Wasaensia 99, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 4. (2002) PDF-versio

Södergård, Margareta
Interaktion i språkbadsdaghem. Lärarstrategier och barnens andraspråksproduktion
Acta Wasaensia 98, (Ph.D. dissertation) Linguistics 20. (2002) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back