Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Rinta-Jouppi, Yrjö
Development of offshore wind power price competitiveness using a new logistics construct
Acta Wasaensia 117, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 6. (2003) PDF-versio

Puskala, Jaana
Fackkommunikativ kompetens, i synnerhet textuell. Finsk- och svenskspråkiga ekonomie studerande informerar på svenska om ett företagsförvärv
Acta Wasaensia 116, (Ph.D. dissertation) Linguistics 24. (2003) PDF-versio

Tahir, Muhammad Rizwan
Foreign direct investment behavior - An analysis of the determinants and motivations of Finnish direct manufacturing investment in Asian Countries
Acta Wasaensia 115, (Ph.D. dissertation) Business Administration 47. (2003) PDF-versio

Leinonen, Veli
Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen malli. Systeeminen näkökulma hyvinvointiin ja sitä edistäviin toimintatapoihin taloudessa sekä hallinnossa
Acta Wasaensia 114, (Ph.D. dissertation) Business Administration 46. (2003) PDF-versio

Lähdesmäki, Kirsi
New Public Management ja julkisen sektorin uudistaminen: Tutkimus tehokkuusperiaatteista, julkisesta yrittäjyydestä ja tulosvastuusta sekä niiden määrittelemistä valtion keskushallinnon reformeista Suomessa 1980-luvulta 2000-luvun alkuun
Acta Wasaensia 113, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 7. (2003) PDF-versio

Mantere, Timo
Automatic software testing by genetic algorithms
Acta Wasaensia 112, (Ph.D. dissertation) Computer Science 3. (2003) PDF-versio

Maunuksela, Ari
Product development practices and their organisational information requirements - An explorative case study of product development management in some Finnish companies
Acta Wasaensia 111, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 5. (2003) PDF-versio

Rothovius, Timo
Empirical evidence on earnings and analysts' earnings forecasts
Acta Wasaensia 110, (Ph.D. dissertation) Business Administration 45. (2003) PDF-versio

Viitala, Riitta
Osaamisen johtaminen esimiestyössä
Acta Wasaensia 109, (Ph.D. dissertation) Business Administration 44. (2002) PDF-versio

Huuhka, Ari
Institutional and operational dynamics in retailing
Acta Wasaensia 108, (Ph.D. dissertation) Business Administration 43. (2002) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back