Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Tornikoski, Erno
Legitimated elements and legitimating behaviors as determinants of organizational emergence
Acta Wasaensia 137, (Ph.D. dissertation) Business Administration 57. (2005) PDF-versio

Wingren, Tom
Essays in activity-based costing – mass-tailorization, implementation and new applications
Acta Wasaensia 136, (Ph.D. dissertation) Business Administration 56. (2005) PDF-versio

Tuomi, Lauri
Strategic human resource development in SMEs – The identification of key employees and their discourses on human resource development
Acta Wasaensia 135, (Ph.D. dissertation) Business Administration 55. (2005) PDF-versio

Koskinen, Ossi
Asia- ja ihmisjohtajien eroavuudet
Acta Wasaensia 134, (Ph.D. dissertation) Business Administration 54. (2005) PDF-versio

Tomperi, Ilkka
Liquidity effects, timing and reason for open-market share repurchases
Acta Wasaensia 133, (Ph.D. dissertation) Business Administration 53. (2004) PDF-versio

Viinamäki, Olli-Pekka
A theory of coordination and its implications on EU structural policy - A comparative study of the challenges for coordination in structural funds in Finland, Ireland, and Sweden
Acta Wasaensia 132, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 9. (2004) PDF-versio

Vähämaa, Sami
Essays on option-implied information
Acta Wasaensia 131, (Ph.D. dissertation) Business Administration 52. (2004)

Ristimäki, Kari
Yrittäjäksi identifioituminen - Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus nuorten yrittäjyyteen liittyvän identiteetin kehityksestä
Acta Wasaensia 130, (Ph.D. dissertation) Business Administration 51. (2004) PDF-versio

Rosenqvist, Olli
Maaseudun asemoituminen myöhäismodernissa yhteiskunnassa
Acta Wasaensia 129, (Ph.D. dissertation) Regional Studies 9. (2004) PDF-versio

Humala, Iris
Syvenevä epäsymmetrinen liikesuhde. Tutkimus perinteisen toimialan yrityksen oppimis- ja selviytymisprosessista kansainvälisessä kilpailupaineessa
Acta Wasaensia 128, (Ph.D. dissertation) Business Administration 50. (2004) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back