Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Töyli, Jari
AdSchema - a Schema for Semistructured Data
Acta Wasaensia 157, (Ph.D. dissertation) Computer Science 5. (2006) PDF-versio

Ollila, Seija
Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa: Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana
Acta Wasaensia 156, (Ph.D. dissertation) Social and Health Administration 1. (2006) PDF-versio

Sipola, Sirpa
Vuxenspråkbad i svenska. Ur den autonoma inlärningens synvinkel
Acta Wasaensia 155, (Ph.D. dissertation) Linguistics 30. (2006)

Jylhä, Reijo
Sähkönhuollosta sähkömarkkinoihin
Acta Wasaensia 154, (Ph.D. dissertation) Science of Law 4. (2006)

Vik-Tuovinen, Gun-Viol
Tolkning på olika nivåer av professionalitet
Acta Wasaensia 153, (Ph.D. dissertation) Linguistics 29. (2006) PDF-versio

Sivusuo, Henry
Laatuajattelun toteutus Suomen ilmavoimissa
Acta Wasaensia 152, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 10. (2006)

Saatsi, Asko
Metaklusteri – Systeemiteoreettinen näkökulma yrityksen, klusterin ja seudun menestystekijöihin Ylä-Savossa
Acta Wasaensia 151, (Ph.D. dissertation) Business Administration 64. (2005) PDF-versio

Vuorinen, Tero
Verkostot organisoitumisen muotona – Hermeneuttinen analyysi kahdenvälisten suhteiden rakentumisesta kärkiyrityskontekstissa
Acta Wasaensia 150, (Ph.D. dissertation) Business Administration 63. (2005)

Koivisto, Raimo
Sosiaalipalvelujen yhteistoiminnallisuus kunnallisissa strategioissa
Acta Wasaensia 149, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 10. (2005) PDF-versio

Jousranta, Anja
Ei jää luuppiin – Tietojenkäsittelytieteiden opiskelun onnistuneen alkutaipaleen edellytyksistä. Empiirisenä aineistona tietotekniikkateollisuusekonomien opintokokemukset ja opintojen kulku Vaasan yliopistossa
Acta Wasaensia 148, (Ph.D. dissertation) Computer Science 4. (2005)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back