Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Laaksonen, Hannele
Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi. Mallin testaus sosiaali- ja terveydenhuollon dementiayksiköissä
Acta Wasaensia 187, (Ph.D. dissertation) Social and Health Administration 3. (2008) PDF-versio

Enell-Nilsson, Mona
„In einer Birke an der Szene sitzt ein kleiner Junge [...].“ Schwedisch-deutsche falsche Freunde als ein Phänomen interindividueller und individueller Wortschätze.
Acta Wasaensia 186, (Ph.D. dissertation) Linguistics 35. (2008) PDF-versio

Sorama, Kirsti
Oppiminen yritysten kahdenvälisen yhteistyösuhteen kontekstissa. Toimittajan oppiminen metalliteollisuuden alihankintasuhteissa
Acta Wasaensia 185, (Ph.D. dissertation) Business Administration 78. (2008) PDF-versio

Jónsson, Sigurður
Det vilda tänkandet och det kultiverade. Isländsk fackspråklig språkvård med tyngdpunkt på första hälften av 1900-talet
Acta Wasaensia 184, (Ph.D. dissertation) Linguistics 34. (2007) PDF-versio

Viljamaa, Anmari
Accessing external expertise in small manufacturing firms
Acta Wasaensia 183, (Ph.D. dissertation) Business Administration 77. (2007) PDF-versio

Bergroth, Mari
Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola
Acta Wasaensia 182, (Ph.D. dissertation) Linguistics 33. (2007) PDF-versio

Smale, Adam J.
Mechanisms of global HRM integration in multinational corporations
Acta Wasaensia 181, (Ph.D. dissertation) Business Administration 76. (2007)

Sippola, Aulikki
Essays on human resource management perspectives on diversity management
Acta Wasaensia 180, (Ph.D. dissertation) Business Administration 75. (2007) PDF-versio

Haapalainen, Päivi
Learning with projects: A qualitative study of how learning contributes to knowledge management in inter-organizational construction projects
Acta Wasaensia 179, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 14. (2007) PDF-versio

Luhtasela, Harri
Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa
Acta Wasaensia 178, (Ph.D. dissertation) Science of Law 6. (2007) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back