Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Bürkland, Sirle
Managing the development of valuable intellectual capital. The role of management control
Acta Wasaensia 207, (Ph.D. dissertation) Business Administration 87. (2009) PDF-versio

Luoma, Martti & Petri Sahlström
A new method for estimation of ex ante equity risk premiums
Acta Wasaensia 206, Business Administration 86. (2009) PDF-versio

Volmari, Kristiina
Half a century of forest industry rhetoric. Persuasive strategies in sales argumentation
Acta Wasaensia 205, (Ph.D. dissertation) Linguistics 40. (2009) PDF-versio

Mäkelä, Liisa L. B.
Women´s leader-member relationships during pregnancy and the return to work
Acta Wasaensia 204, (Ph.D. dissertation) Business Administration 85. (2009) PDF-versio

Leipämaa-Leskinen, Hanna
Kuluttajat ristiriitojen maailmassa: Esseitä ruoan kuluttamisen haasteista
Acta Wasaensia 203, (Ph.D. dissertation) Business Administration 84. (2009) PDF-versio

Vilkki, Briitta
Strategiat hallinnan välineenä. Vesiensuojelun ohjaus ja toimeenpano case Kyrönjoessa
Acta Wasaensia 202, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 12. (2009) PDF-versio

Pennanen, Kyösti
The initial stages of consumer trust building in e-commerce: a study of Finnish consumers
Acta Wasaensia 201, (Ph.D. dissertation) Business Administration 83. (2009) PDF-versio

Ittonen, Kim
Audit reports and stock markets
Acta Wasaensia 200, (Ph.D. dissertation) Business Administration 82. (2009) PDF-versio

Hakapää, Sari
Sähköinen verohallinto – Automatisoitu arvonlisäverotusmenettely
Acta Wasaensia 199, (Ph.D. dissertation) Science of Law 7. (2008) PDF-versio

Berlin, Satu
Innostava, lannistava, helpottava palaute: Alaisten kokemuksia ja näkemyksiä esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta
Acta Wasaensia 198, (Ph.D. dissertation) Business Administration 81. (2008) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back