Publication Database

Acta Wasaensia

Doctoral Dissertations completed at the University of Vaasa are published in the Acta Wasaensia seri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Suominen, Seppo
Essays on the demand for cultural performances
Acta Wasaensia 287, (Ph.D. dissertation) Economics 8. (2013) PDF-versio

Hellberg, Nils
Konsernituki osana elinkeinotulon verotusta
Acta Wasaensia 286, (Ph.D. dissertation) Science of Law 12. (2013) PDF-versio

Handolin, Ville-Valtteri
Aineeton palkitseminen työntekijöiden kokemana
Acta Wasaensia 285, (Ph.D. dissertation) Business Administration 115. (2013) PDF-versio

Gårdemar, Gunnar
Svenska enligt statens vilja. Textanalytiska perspektiv på läroplaner och kursplaner i svenska som modersmål för gymnasiet i Sverige och i Finland från 1960-tal till 2000-tal
Acta Wasaensia 284, (Ph.D. dissertation) Linguistics 46. (2013) PDF-versio

Heikkilä, Jukka-Pekka
Perspectives on e-HRM in the multinational setting
Acta Wasaensia 283, (Ph.D. dissertation) Business Administration 114. (2013) PDF-versio

Ndzibah, Emmanuel
Marketing mechamisms for photovoltaic technology in developing countries - Case Ghana
Acta Wasaensia 282, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 30. (2013) PDF-versio

Piljak, Vanja
Essays on the co-movement dynamics of frontier/emerging and developed financial markets
Acta Wasaensia 281, (Ph.D. dissertation) Business Administration 113. (2013) PDF-versio

Forss, Teppo
Improving operational performance within social housing
Acta Wasaensia 280, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 29. (2013) PDF-versio

Peura, Pekka
From unlimited growth to sustainable energy - The origin of operational patterns by means of social selection
Acta Wasaensia 279, (Ph.D. dissertation) Industrial Management 28. (2013) PDF-versio

Enell-Nilsson, Mona, Benedikt Faber & Henrik Nikula (Hrsg.)
Mit Wörtern bewegen. Festschrift für Mariann Skog-Södersved zum 60. Geburtstag
Acta Wasaensia 278, Linguistics 45. (2013) PDF-versio

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Back