Publication Database

University of Vaasa Reports

Pages: 1

Kääntä, Liisa & Salmela, Eveliina (toim.)
Näkökulmia viestintätieteisiin – Asiantuntijoiden viestinnästä digitaalisen median mahdollisuuksiin
University of Vaasa Reports 9, University of Vaasa Reports. (2018) PDF-versio

Osifo, Omoregie Charles
A Study of distorted network : a narrative literature review analysis
University of Vaasa Reports 8, University of Vaasa Reports. (2018) PDF-versio

Piekkola, Hannu
Internationalization via export growth in Finnish regions
University of Vaasa Reports 7, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Lehto, Kirsi
Johda rohkeasti! : Oivalluksia esimiestyöstä ja johtajuudesta
University of Vaasa Reports 6, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Sjöberg, Sannina; West, Mia
"Kielikylpy on osa minua" : Tidigare språkbadselever om sina språk = Entisten kielikylpyoppilaiden käsitykset kielistään
University of Vaasa Reports 5, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Viinamäki, Olli-Pekka
Eettinen herkkyys julkisessa johtamisessa : Miten New Public Managementin teesit johtamisen autonomiasta, tilivelvollisuudesta ja luottamuksesta ohjaavat eettistä herkkyyttä?
University of Vaasa Reports 4, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Salminen, Ari ; Viinamäki, Olli-Pekka
Piilokorruptio Suomessa : mitä kansalaiset kertovat?
University of Vaasa Reports 3, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Ollila, Seija (toim.)
Tulkkaus terveydenhuollossa : “Lähtökohtana asiakkaan ymmärrys”
University of Vaasa Reports 2, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Raisio, Harri ; Puustinen, Alisa ; Hyytiäinen, Mika ; Wiikinkoski, Tarja
Kansan pulssilla : Tarkastelussa deliberatiiviset turvallisuuskahvilat
University of Vaasa Reports 1, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Pages: 1

Back