Publication Database

Energy Technology

Pages: 1

Haapanen, Ari, Kumpulainen, Lauri, Kitinoja, Alpo, Peura, Pekka, Suomela, Janne, Kauhaniemi, Kimmo, Keskinen, Jarno, Rinta-Luoma, Jukka, Mäki, Anssi, Frände, Niklas, Wikberg, Anders
Energiakylä. Kylien kehittäminen kohti energiaomavaraisuutta Pohjanmaan maakunnissa
Research Reports of the Levón Institute 141. (2016) PDF-versio

Lahtinen, Jari M.
Closed-loop Exhaust Gas Scrubber Onboard a Merchant Ship - Technical, Economical, Environmental and Operational Viewpoints
Acta Wasaensia 342, (Ph.D. dissertation) Energy Technology 1. (2016) PDF-versio

Pages: 1

Back