Publication Database

Science of Law

Pages: 1

Boëlius, Jaana
Interregulation of Oligopolistic Markets – Finnish Merger Control in View of EU Merger Regulation and EU Case Practice
Acta Wasaensia 350, (Ph.D. dissertation) Science of Law 16. (2016) PDF-versio

Hautamäki, Tarja
Yksityisen turvallisuusalan valvonta
Acta Wasaensia 360, (Ph.D. dissertation) Science of Law 17. (2016) PDF-versio

Hellberg, Nils
Konsernituki osana elinkeinotulon verotusta
Acta Wasaensia 286, (Ph.D. dissertation) Science of Law 12. (2013) PDF-versio

Luhtasela, Harri
Sopimattomat kaupalliset menettelyt sähköisessä kuluttajakaupassa
Research Papers 296, Science of Law 16. (2011) PDF-versio

Raisio, Harri ; Puustinen, Alisa ; Hyytiäinen, Mika ; Wiikinkoski, Tarja
Kansan pulssilla : Tarkastelussa deliberatiiviset turvallisuuskahvilat
University of Vaasa Reports 1, University of Vaasa Reports. (2017) PDF-versio

Siikavirta, Kristian (toim.)
Oikeus ja yhteiskunta - oikeustieteen monet kasvot, XIV Oikeustieteen päivät
Research Papers 299, Science of Law 18. (2012) PDF-versio

Streng, Alfred
Regleringen av marknadsföringen av alkohol i Finland och Sverige. Särskilt kraven på god sed och måttfullhet
Research Papers 291, Science of Law 15. (2010) PDF-versio

Streng, Brita Kristina
Upphovsrättsligt skydd i digital miljö. Särskilt om skydd för det musikaliska verkets upphovsman och den utövande konstnären vid marknadsföring
Research Papers 217, Science of Law 7. (1997)

Thil-Jääskeläinen, Anne
Arvojen integratiivinen funktio. Tiedonsosiologinen analyysi arvoperusteisten ja oikeudellisten normien funktioista yhteiskunnallisten vuorovaikutussuhteiden jäsentäjänä, erityisesti taloudellisen toimintafunktion näkökulmasta tarkasteltuna
Acta Wasaensia 343, (Ph.D. dissertation) Science of Law 15. (2016) PDF-versio

Vaasan yliopisto, Avoin yliopisto
Hyvä, paha informaatio. Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä.
Open University Publications 25. (2004) PDF-versio

Pages: 1

Back