Publication Database

Social and Health Administration

Pages: 1

Christiansson, Toini
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysturvan alueella. Sosiaaliturvasopimukset, ETA ja EU
Research Papers 202, Social and Health Administration 1. (1995)

Laaksonen, Hannele
Työyhteisöjen hyvinvointi: Tutkimus henkilöstötoimintojen vaikutuksista työyhteisöjen hyvinvointiin Suomen dementiayksiköissä
Research Papers 244, Social and Health Administration 3. (2002)

Laaksonen, Hannele
Pienen dementiayksikön palvelun laadun monitahoarviointi
Reports 80. (2001)

Niskanen, Jouni
EFQM, ISO 9001:2000, King's Fund sekä benchmarkingiin perustuva palvelurakenneauditointi. - Vertaileva tutkimus neljän sairaalan laadun kehittämisestä
Research Papers 254, Social and Health Administration 5. (2004)

Ollila, Seija
Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa: Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana
Acta Wasaensia 156, (Ph.D. dissertation) Social and Health Administration 1. (2006) PDF-versio

Pasanen, Virva
Kannattaako sopimusohjaus erikoissairaanhoidossa? Vertailututkimus sopimusohjauksen soveltumisesta Suomessa ja eräissä muissa maissa
Research Papers 228, Social and Health Administration 2. (1999)

Reini, Kaarina
Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset. Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevän Aikalisä-tukipalvelun arviointi
Reports 208. (2016) PDF-versio

Reini, Kaarina & Honkatukia, Juha
Hyvä hoito kannattaa. Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja tehostetun hoidon kansantaloudellinen vaikuttavuus
Reports 206. (2016) PDF-versio

Vartiainen, Pirkko
Projektilla parempaan tulevaisuuteen? Arkipaja-projektin monitahoarviointi
Research Papers 252, Social and Health Administration 4. (2003)

Pages: 1

Back