Publication Database

Administrative Science

Pages: 1 2 3 4 5 6

Hietaniemi-Virtanen, Niina
Onko suomalaisissa kunnissa supistamispolitiikkaa? Kuntien perusopetusmenojen supistamistavoitteet ja niiden toimeenpano valituissa tapauskunnissa 1990-luvulla
Acta Wasaensia 96, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 6. (2002) PDF-versio

Hyyryläinen, Esa
Sopimuksellisuus, talous ja johtaminen: New Public Management sopimusohjauksessa ja julkisten organisaatioiden sopimustenhallinnassa
Research Papers 256, Administrative Science 31. (2004) PDF-versio

Hyyryläinen, Esa
Reformit, hallintopolitiikka ja yhdenmukaistuminen: Vertaileva tutkimus neljän Euroopan valtion 1980- ja 1990-lukujen hallintopoliittisen päätöksenteon yhdenmukaistumisen edellytyksistä
Acta Wasaensia 73, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 5. (1999)

Juppo, Virpi
Muutoksen johtaminen liikelaitostamis- ja yhtiöittämisprosessissa
Research Papers 264, Administrative Science 33. (2005)

Jylhäsaari, Jussi
Johtamisen muutos kuntien perusterveydenhuollon organisaatioissa: Tietoista uudistamista vai realiteetteihin sopeutumista?
Acta Wasaensia 212, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 13. (2009) PDF-versio

Katajamäki, Hannu, Petri Kahila & Telle Lemetyine
Voimakaksikko. Kunnat ja paikalliset toimintaryhmät maaseutupolitiikan tekijöinä.
Research Reports of the Levón Institute 120. (2006)

Kauppi, Ulla
Organisaatiokulttuurin ulottuvuudet sosiaalialan organisaatioissa
Research Papers 238, Administrative Science 27. (2001)

Koivisto, Raimo
Sosiaalipalvelujen yhteistoiminnallisuus kunnallisissa strategioissa
Acta Wasaensia 149, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 10. (2005) PDF-versio

Laakkonen, Raijaliisa
Ammattikorkeakoulureformi ja opettajan työn muutos. Opettajien käsityksiä ammattikorkeakoulukokeilun toteuttamisesta Keski-Pohjanmaalla vuosina 1993-1997
Acta Wasaensia 67, (Ph.D. dissertation) Administrative Science 4. (1999)

Lammi, Katri
Yliopistostrategioiden muotoutuminen. Tarkastelussa kolmen yliopiston yleis- ja kansainvälistymisstrategiat
Research Papers 248, Administrative Science 30. (2003)

Pages: 1 2 3 4 5 6

Back