Publication Database

Public law

Pages: 1 2

Hallberg, Pekka
Puheenvuoro oikeusvaltiosta - Kehityskulkuja Suomessa ja ulkomailla
Teaching Aid Series 64, Science of Law 5. (2013) PDF-versio

Hautamäki, Veli-Pekka
Tavoitesäännökset hallinnollisessa päätöksenteossa. Tutkimus lainsäädännön asettamien tavoitteiden toteuttamiseen liittyvässä päätöksenteossa tapahtuvasta tulkinnasta ja harkinnasta erityisesti aluepolitiikan puitteissa
Research Papers 224, Public law 2. (1999)

Helenelund, Jan-Erik
Rätten till boende/bostad ur ett bostadslöshetsperspektiv
Acta Wasaensia 251, (Ph.D. dissertation) Science of Law 10. (2011) PDF-versio

Helenelund, Jan-Erik, Ilpo Luoto, Niina Mäntylä & Kristian Siikavirta (toim./red.)
Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt - privat; i hurudana strukturer? Juhlakirja professori Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi
Acta Wasaensia 265, Science of Law 11. (2012) PDF-versio

Herala, Nina
Use of qualitative comparative analysis (QCA) in comparative law. Comparison of the legal regulation of sustainable development in physical planning in Denmark and Finland
Acta Wasaensia 124, Science of Law 3. (2004) PDF-versio

Herala, Nina
Toimivallanjako Pohjoismaiden kaavoituksessa. Vertailu kestävän kehityksen ohjauksesta kaavoituslainsäädännöllä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
Acta Wasaensia 55, (Ph.D. dissertation) Public law 1. (1997)

Herala, Nina
Hållbar havsutveckling. Rättsliga ramar för myndigheternas befogenheter att styra mänsklig verksamhet som påverkar havets tillstånd i Kvarkenregionen/Norra kvarken i Bottniska viken (Östersjön)
Reports 184. (2013) PDF-versio

Hokkanen, Pete
Uskonnonvapaus monikulttuuristuvassa koulussa
Acta Wasaensia 307, (Ph.D. dissertation) Science of Law 13. (2014) PDF-versio

Hovi, Jouko
Kansa ja edustaminen. Tutkimus ylimmän valtiollisen vallankäytön normatiivisesta legitiimisyydestä Suomen valtiosäännössä
Acta Wasaensia 82, (Ph.D. dissertation) Science of Law 1. (2000)

Husa, Jaakko
Perustuslaki ja julkishallinto. Uusi perustuslaki ja julkista hallintoa koskeva sääntely sekä julkisen vallan käyttämistä ja julkisen tehtävän hoitamista koskevat keskeisperiaatteet
Research Papers 236, Science of Law 9. (2000)

Pages: 1 2

Back