Publication Database

Applied Linguistics

Pages: 1

Järvi, Outi
"Informatiivinen graafi premillä" - Johdatusta sanomalehtigrafiikan kielioppiin
Acta Wasaensia 168, (Ph.D. dissertation) Linguistics 31. (2006)

Järvi, Outi & Merja Koskela (toim.)
Kuvia analysoimaan – Kuva-analyysin malleja ja sovelluksia
Research Papers 265, Linguistics 44. (2005)

Laine, Päivö
Language of interaction in online shopping
Acta Wasaensia 123, (Ph.D. dissertation) Linguistics 26. (2004) PDF-versio

Rapila, Ritva-Liisa
Finnish-British telephone conversations in business and engineering. Transactions through compassion
Acta Wasaensia 80, (Ph.D. dissertation) Linguistics 14. (2001)

Uotila, Pekka
Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen
Acta Wasaensia 236, (Ph.D. dissertation) Linguistics 42. (2011) PDF-versio

Pages: 1

Back