eDEMVE

Posted on 03/11/17.

eDEMVE_coverimage

eDEMVE–projektin tavoitteena on liittää laboratorioon paikallisen PK–yrityksen ja muiden laboratoriosta vielä puuttuvien valmistajien tuotteita sekä fyysisesti että virtuaalisesti. Tämän lisäksi hankeen avulla pyritään tuomaan DEMVE–laboratorion koulutus, testaus ja tutkimuspalvelut entistä joustavammin yritysten käyttöön.

eDEMVE_coverimage.png

eDEMVE–projektin tavoitteena on liittää laboratorioon paikallisen PK–yrityksen ja muiden laboratoriosta vielä puuttuvien valmistajien tuotteita sekä fyysisesti että virtuaalisesti. Tämän lisäksi hankeen avulla pyritään tuomaan DEMVE–laboratorion koulutus, testaus ja tutkimuspalvelut entistä joustavammin
myös niiden yritysten käyttöön, joiden laitteistoa ei ole DEMVE-laboratoriossa kiinteästi. Tarkoituksena on myös laajentaa laboratorion toimintaa tukemaan paremmin IEC 61850 ed2 standardiversion tutkimusta, koulutusta ja testausta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi laboratorion etäkäyttöä, sen toimivuutta ja rajoituksia testataan. Käytön helpottamiseksi toteutetaan myös varausjärjestelmä, jolla laitteiston käyttövuoroja voidaan varata joustavasti. Toisen työpaketin tarkoituksena on lisätä uusi, IEC 61850 ed2 standardiversion laitteita sisältävä sähköasemasuojarelekehikko. Kun IEC 61850 ed2 tuki ja etäyhteydet on saatu rakennettua, kokeillaan myös hajautetun energiantuotannon kytkemistä IEC 61850 standardin mukaisesti DEMVE laboratorioon. Samalla testataan myös SCADA-järjestelmän käyttöä IEC 61850 ed2 laitteiston ja hajautettun energiantuotannon valvontaan ja ohjaukseen IEC 61850 standardin mukaisesti. Järjestelmän ominaisuudet ja käyttöohjeet dokumentoidaan verkko-oppimisalustalle

EU_EAKR_FI_vertical_small.jpgVipuvoimaaEU_2014_2020_small.jpgPohjanmaanLiitto-pysty.jpg

Back