Publications

Publications of the HRM Research Group

Based around a strategy of producing high-quality scientific research, the HRM research group has published in a number of leading international, peer-reviewed journals including: Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, Human Resource Management Journal, Personnel Review, Journal of International Business Studies, Journal of World Business, Leadership, and the Scandinavian Journal of Management.

The group has also sought to translate its research into impact for HRM policy and practice, which is reflected in a number of practitioner publications. A selection of both the scientific and practitioner publications is provided below, followed by published doctoral theses by the group. Collectively, the publications (including links to where the full versions can be accessed) represent the range of HRM research topics carried out by the research group over the last 5 years.

Selected scientific publications:

Mäkelä, L., Kinnunen, U. & Suutari, V. (2015). Work-to-life Conflict and Enrichment among International Business Travelers: The Role of International Career Orientation. Human Resource Management, 54(3), 517–531.

Smale, A., Björkman, I., Ehrnrooth, M., John, S., Mäkelä, K. & Sumelius, J. (2015). Dual values-based organizational identification in MNC subsidiaries: A multilevel study. Journal of International Business Studies, 46(7): 761-783.

Itani, S., Järlström, M. & Piekkari, R. (forthcoming). The Meaning of Language Skills for Career Mobility in the New Career Landscape. Journal of World Business. DOI: 10.1016/j.jwb.2014.08.003.

Kultalahti, S. & Viitala, R. (2015) Generation Y – challenging clients for HRM? Journal of Managerial Psychology. 30 (1), 101-114.

Sumelius, J., Björkman, I., Ehrnrooth, M., Mäkelä, K., & Smale, A. (2014) What Determines Employee Perceptions of HRM Process Features? The case of performance appraisal in MNC Subsidiaries, Human Resource Management, 53(4): 569-592.

Wurtz, O. (2014) An empirical investigation of the effects of pre-departure and in-country cross-cultural training on professional performance, International Journal of Human Resource Management, 25(14), 2088-2101.

Kultalahti, S. & Viitala, R. (2014). Sufficient challenges and a weekend ahead – Generation Y describing motivation at work. Journal of Organizational Change Management. 27(4), 569-582.

Viitala, R. (2014) Leadership in transformation. Journal of Health Organisations and Management, 28(5), 602-618.

Parush, T. & Koivunen, N. (2014) Paradox, double binds, and the construction of ‘creative’ managerial selves in art-based leadership development, Scandinavian Journal of Management, 30: 104-113.

Björkman, I., Ehrnrooth, M., Mäkelä, K., Smale, A. & Sumelius, J. (2013) Talent or Not? Employee Reactions to Talent Identification, Human Resource Management, 52(2): 195-214.

Mäkelä, K., Björkman, I., Ehrnrooth, M., Smale, A. & Sumelius, J. (2013) Explaining stakeholder evaluations of HRM capabilities in MNC subsidiaries, Journal of International Business Studies, 44(8): 813-832.

Suutari, V., Tornikoski, C. & Mäkelä, L. (2012). Career Decision Making of Global CareeristsInternational Journal of Human Resource Management, 23(15-16), 3455-3478.

Mäkelä, L. & Känsälä, M. & Suutari V. (2011). The roles of expatriates' spouses among dual career couples. International Journal of Cross Cultural Management, 18:2, 185-197.

Koivunen, N. & Wennes, G. (2011) Show us the sound! Aesthetic leadership of symphony orchestra conductors, Leadership 7(1): 51-71.

 

Selected practitioner publications:

Viitala, R. & Järlström, M. (Toim.) (2014). Henkilöstöjohtaminen uuden edessä. Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet. Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia 302, Liiketaloustiede 107.

Järlström, M. (2013). Insinöörit työuralla. Uusi Insinööri, 6/2013, 30-31.

Järlström, M., Piekkari, R., Seppälä, T., Jokinen, T., Nyyssölä, M. & Koivula, T. (2013). Kielitaito ja uraliikkuvuus: TEK:iin kuuluvien insinöörien näkemyksiä kielitaidosta ja uraliikkuvuudesta. Tekniset Akateemiset -tutkimusraportti.

Mäkelä, L., Viitala, R., Tanskanen, J., Säntti, R. & Uotila, T.-P. (2013). Läike. Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 191.

Viitala, R., Suutari, V. & Järlström, M. (2011). Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen. Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 171, 2011.

Viitala, Riitta & Koivunen, Niina (2011): “Näkymiä johtajuuteen tulevaisuuden asiantuntijayhteisössä”. Viitala, Riitta, Vesa Suutari & Maria Järlström (toim.): Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Vaara, E., Tienari, J., Piekkari R. and Säntti, R. (2011) Kieli ja valta fuusioituvassa monikansallisessa yrityksessä. Kirjassa Johansson, M., Nuolijärvi, P. & Pyykkö, R. (toim.) Kieli työssä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kangasharju, H., Piekkari, R. and Säntti, R. (2010) Yritysten kielipolitiikka – missä se piilee? In Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim.) Kielellä on merkitystä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 

Doctoral Dissertations within the HRM Research Group:

Raija Salomaa (2017) Coaching of international managers: organizational and individual perspectives

Annastiina Mäki (2017) Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä. Tutkimus johtajuuskulttuurin olemuksesta ja kehittämisestä asiantuntijaorganisaatioissa

Timo-Pekka Uotila (2017) Managers’ cognitions on performance of the firm

Paula Makkonen (2016) Self-initiated expatriate careers as resources, fit and actions

Susanna Kultalahti (2015) ”It’s so nice to be at work!” Adopting different perspectives in understanding Generation Y at work

Pekka Kurvinen (2015) Media-ammattilaisen sisäinen puhe

Kristina Ahmas (2014) Norsunluutornin purkajat - Jaettu johtajuus ja kollektiivinen asiantuntijuus museossa

Jenni Kantola (2014) Narrating coping experiences of necessity entrepreneurs

Ville Handolin (2013) Aineeton palkitseminen työntekijöiden kokemana

Jukka-Pekka Heikkilä (2013) Perspectives on e-HRM in the multinational setting

Paula Erkkilä (2012) Hetki lyö. Dialogi ja sen syntyminen johtoryhmien kokoustyöskentelyssä

Christelle Tornikoski (2011) Expatriate Compensation: A Total Reward Perspective

Marja Leppänen (2011) Kolmas pyörä: työ, oppiminen ja kiire

Marina Kinnunen (2010) Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Liisa Mäkelä (2009) Women’s Leader-Member Relationships during Pregnancy and the Return to Work

Satu Berlin (2008) Innostava, lannistava, helpottava palaute: Alaisten kokemuksia ja näkemyksiä esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta

Jussi Leponiemi (2008) Ethnic Minority Member Perspective on Leader-Member Exchange