Dissertation: Roger Nylund (Management)

Thursday 12. December 12:00 - Thursday 12. December 2019 15:00

The public examination of M.A. Roger Nylund’s doctoral dissertation Unga ingenjörers psykologiska kontrakt inom teknologi-industrin - en tematisk analys av drivkrafter, relationer och framtidsvisioner will be held on Thursday 12 December at 12 o´clock C203 Kurten (University of Vaasa). The field of dissertation is Management.

 

Associate Professor Anette Hallin (Mälardalen University, Sweden) will act as opponent and Docent Niina Koivunen as custos. The examination will be held in Swedish.

Public display (“nailing”) will be held on Tuesday 26 November 2019 at 14.00 o’clock (Tervahovi). After that the dissertation is available online: https://osuva.uwasa.fi/