Huvudämnet modersmålet svenska

Studierna i kandidatprogrammet (180 sp)

Huvudämnet modersmålet svenska är avsett för de studenter som har svenska som sitt modersmål.

I grundstudierna bekantar studenten sig med grunderna i kommunikation och nordisk kultur, läser modern svensk litteratur, studerar grammatik och diskuterar språkriktighets- och språkvårdsfrågor.

I ämnesstudierna når han eller hon de teoretiska och praktiska grundfärdigheterna inom sitt område. På kursbrickan i ämnesstudierna finns nordistik, digitala medier, danska och norska, retorik och argumentation, språkexpertis på arbetsmarknaden och mera skönlitteratur. I slutet av ämnesstudierna skrivs en kandidatavhandling.

En kandidatexamen med modersmålet svenska som huvudämne omfattar följande studier:

  • gemensamma studier för programmet 30 sp
  • grundstudier, huvudämnet 25 sp
  • ämnesstudier, huvudämnet 45 sp
  • finska som det andra inhemska språket 15 sp
  • kommunikations- och språkstudier 10 sp
  • allmänna studier 15 sp
  • biämnestudier 25 sp
  • övriga studier 15 sp.

Magisterprogram

Studenten väljer under det tredje året ett av följande magisterprogram:

Den som slutför grundstudier (25 sp) i tyska språket och kulturen eller finska som det andra inhemska språket kan avlägga magisterexamen i något av magisterprogrammen nedan:

Grundstudier i tyska språket och kulturen Finska som det andra inhemska språket 15 sp + 10 sp
Språkexpertis i ett specialiserat samhälle (KEY), huvudämnet tyska Språkexpertis i ett specialiserat samhälle (KEY), huvudämnet finska
Vergleichende Kulturstudien (CCS), huvudämnet tyska
Updaterad 2017-08-09 - Verkkotoimitus
Login