Arbetspraktik

I studier i svenska (svenska och modersmålet svenska) kan både på kandidatnivå (KOTI1090, KOTI2090, KOTI0090) och på magisternivå (KEYR3090, MAISS3390) ingå högst 10 studiepoäng arbetspraktik. Arbetspraktik räknas som fritt valbara studier.

För att få 5 studiepoäng krävs det att studenten under sin studietid har

  1. arbetat minst tre månader. Arbetsuppgifterna bör vara ämnesrelaterade, dvs. ha att göra med svenska språket (t.ex. arbete som översättare, lärare)
  2. skrivit en praktikrapport, längd: 2 sidor

Rapporten skrivs på svenska. Åtminstone följande uppgifter ska framgå av den fritt formulerade rapporten

  1. när och var praktiken utförts
  2. vad studenten har gjort och lärt sig under praktikperioden
  3. vad arbetet i detalj innehållit
  4. referenser

Till rapporten bifogas en kopia av arbetsintyget samt andra eventuella intyg som kan ha betydelse för bedömningen av praktiken.

Inlämning

Rapporten lämnas in till universitetslektor Bodil Haagensen som bedömer praktiken och uppskattar omfattningen av praktikperioden i studiepoäng. Rapporten kan lämnas in antingen 15.10 eller 15.4.

Updaterad 2013-02-08 - Filosofinen tiedekunta
Login