Språkpraktik

Anvisningar

För att få fem studiepoäng krävs det att du under din studietid har

  • studerat ca en månad (t.ex. på en Nordkurs) eller arbetat minst två månader i en svenskspråkig miljö, t.ex. i Sverige eller något annat nordiskt land eller på en ort med en klar svenskspråkig majoritet i Finland och skrivit en praktikrapport på 4 sidor

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

  1. när och var du har utfört praktiken
  2. vad du har gjort och lärt dig under praktikperioden
  3. vad kursen, utbildningen eller arbetet i detalj har innehållit
  4. andra eventuella kontakter med språket, kulturen och omgivningen som du har haft under praktiken

Bifoga i rapporten ett arbetsintyg (vid arbete som språkpraktik) eller ett kursintyg och en kursbeskrivning (vid studier som språkpraktik).

eller

  • deltagit i FinTandem (omfattning: minst 60 timmar träffar med FinTandempartnern + 10 timmar närträffar på Vasa Arbis eller Korsholms vuxeninstitut) och skrivit en inlärningsdagbok.

Om du är osäker på om den praktik som du planerar kan godkännas som språkpraktik, kontakta språkpraktikansvariga redan innan praktiken börjar.

Samma prestation kan inte godkännas som både språkpraktik och arbetspraktik.

Lämna in din rapport till någon av de praktikansvariga

  • senast 15.10 om du har slutfört språkpraktiken under början av kalenderåret eller sommaren
  • senast 15.3 om du har slutfört språkpraktiken under slutet av kalenderåret, senast februari.

Praktikansvarig läsåret 2018−2019

Maud Rantala

Updaterad 2018-10-10 - Filosofinen tiedekunta
Login