Huvudämnet svenska språket

Studierna i kandidatprogrammet (180 sp)

Alla finskspråkiga studenter har svenska som sitt huvudämne. I grundstudierna utvecklar studenten sina muntliga och skriftliga färdigheter, och i ämnesstudierna når han eller hon de teoretiska och praktiska grundfärdigheterna inom sitt område.

I grundstudierna granskar studenten språket i kommunikation, studerar grammatik, läser modern svensk litteratur och översätter från svenska till sitt modersmål. På kursbrickan i ämnesstudierna finns grammatik och språkriktighet, översättningsövningar från modersmålet till svenska, nordistik, danska och norska, retorik och argumentation samt språkexpertis på arbetsmarknaden. I slutet av ämnesstudierna skrivs en kandidatavhandling.

En kandidatexamen med svenska som huvudämne omfattar följande studier:

  • gemensamma studier för programmet 30 sp
  • grundstudier, huvudämnet 25 sp
  • ämnesstudier, huvudämnet 45 sp
  • modersmålet finska 25 sp
  • kommunikations- och språkstudier 15 sp
  • allmänna studier 15 sp
  • övriga studier (t.ex. grundstudier i engelska eller i något annat biämne) 25 sp.

Magisterprogram

Studenten väljer under det tredje året ett av följande magisterprogram:

Den som slutför grundstudier (25 sp) antingen i engelska eller tyska språket och litteraturen kan avlägga magisterexamen i något av magisterprogrammen nedan:

Grundstudierna i engelska
Biämnet  kommunikationsvetenskaper Grundstudierna i  tyska språket och litteraturen

Comparative Cultural Studies (CCS), huvudämnet engelska

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI)

Comparative Cultural Studies (CCS), huvudämnet tyska

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), huvudämnet engelska Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA) Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), huvudämnet tyska
Updaterad 2017-08-09 - Verkkotoimitus
Login