Biämnen

Inom kandidatprogrammet för de inhemska språken kan du som biämne välja bland studiehelheter som ingår i Vasa universitets utbud, till exempel:

  • flerspråkighet
  • nordiska studier
  • tolkning
  • främmande språk (tyska, franska, ryska, engelska)
  • kommunikationsvetenskaper
  • studier i förvaltningsvetenskap
  • studier i handelsvetenskap
  • filosofi
  • terminologi och teknisk kommunikation.
Updaterad 2014-08-22 - Verkkotoimitus
Login