Huvudämnet finska som det andra inhemska språket

Studierna i kandidatprogrammet (180 sp)

Inom kandidatprogrammet för de inhemska språken väljer du som har svenska som modersmål huvudämne på våren under ditt första studieår. Som huvudämne kan du ha antingen finska som det andra inhemska språket eller modersmålet svenska.

Huvudämnesstudierna i finska ger dig en stabil grund för att utvecklas till en mångsidig expert i finska språket. Kommunikativ kompetens, översättning och kontrastering av finska och svenska samt språkens användning i det moderna samhället betonas i studierna.

Vasa universitet har en lång tradition av att utbilda svenskspråkiga översättare i Finland. Om du vill bli behörig lärare, kan du exempelvis tack vare ett samarbetsavtal avlägga pedagogiska studier för ämneslärare vid Åbo Akademi i Vasa.

En kandidatexamen med huvudämnet finska som det andra inhemska språket omfattar följande studier:

  • gemensamma studier för programmet 30 sp
  • grundstudier, huvudämnet 25 sp
  • ämnesstudier, huvudämnet 45 sp
  • modersmålet svenska 25 sp
  • kommunikations- och språkstudier 10 sp
  • allmänna studier 15 sp
  • övriga studier (t.ex. grundstudier i tyska språket och kulturen eller i något annat biämne)  30 sp.

Magisterprogram

Studenten väljer under det tredje året ett av följande magisterprogram:

Den som slutför grundstudier (25 sp) i tyska språket och kulturen kan avlägga magisterexamen i något av magisterprogrammen nedan:

Grundstudier i tyska språket och kulturen
Språkexpertis i ett specialiserat samhälle (KEY), huvudämnet tyska
Vergleichende Kulturstudien (CCS), huvudämnet tyska
Updaterad 2017-08-09 - Verkkotoimitus
Login