Språkexpertis

Att ha tillräckliga språkkunskaper är en av de största utmaningarna i modern tid: arbetslivet blir allt mer internationellt och språkkunskaper och flerspråkig kommunikation betonas allt mer.

Kandidatprogrammet ger dig gedigna kunskaper och språkfärdigheter i ditt huvudämne, grundläggande färdigheter i fackspråklig kommunikation och översättning och sådana teoretiska kunskaper att du kan fortsätta dina studier och avlägga filosofie magisterexamen.

I kandidatprogrammet ingår både studier som är gemensamma för alla och huvudämnesspecifika grund- och ämnesstudier. I utbildningsprogrammet ingår även studier i det andra inhemska språket eller modersmålet samt studier i internationalisering och affärsverksamhet.

Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta dina studier till exempel inom magisterprogrammen KEY – Språkexpertis i ett specialiserat samhälle eller MAISS – magisterprogrammet i svenska och språkbad vid Vasa universitet. Dina framtida yrkesbeteckningar efter utexamineringen kan vara till exempel översättare, tolk, språkutbildare, språkplanerare, projektkoordinator, informatör, forskare eller finsklärare. Efter examen kan du jobba inom olika organisationer inom den privata och offentliga sektorn eller till exempel som företagare.

Det förvaltningsvetenskapliga inriktningsalternativet

Du som studerar inom kandidatprogrammet för de inhemska språken kan välja ett inriktningsalternativ som betonar förvaltningsvetenskaper och språkexpertis. Denna studiehelhet kombinerar på ett för Finland unikt sätt den expertis som filosofiska fakulteten representerar: språk, kommunikation och förvaltningsvetenskaper. Inom detta inriktningsalternativ avlägger du 25–50 studiepoäng inom förvaltningsvetenskaper, det vill säga åtminstone grundstudierna (25 sp), varefter du har möjlighet att också välja ämnesstudier i regionvetenskap, offentligt ledarskap, offentlig rätt eller social- och hälsovårdsadministration.

Inriktningsalternativet är avsett för dig, som vill verka som språkexpert inom stat och kommun, den tredje sektorn eller företag.

Updaterad 2016-03-29 - Verkkotoimitus
Login