Frågor och svar om programmet

Fråga Vilket huvudämne ska jag välja?
Svar

De svenskspråkiga studenterna väljer vanligen antingen modersmålet svenska eller finska som det andra inhemska språket som huvudämne. Huvudämnet väljs under det första läsåret på våren. Alla får det huvudämne som de vill.

Fråga

Jag har svenska som modersmål. Hur klarar man sig på svenska vid Vasa universitet?

Svar

Överraskande bra! Även om universitetets examensspråk är finska kan du använda svenska i många olika sammanhang vid universitetet.

Fråga

Hur mycket måste jag som svenskspråkig kunna finska för att kunna sköta mina ärenden vid universitetet?

Svar

Huvudsaken är att du förstår skriven finska. En stor del av universitetets gemensamma anvisningar är antingen på finska eller på engelska. KOTI-programmet är dock fullständigt tvåspråkigt. Också studiehandboken ges ut på båda språken.

Fråga Vilka biämnen kan jag välja i KOTI-programmet?
Svar

Du kan välja de biämnen eller studiehelheter som Vasa universitet erbjuder, eller också välja biämnen vid andra högskolor i Vasa (t.ex. Åbo Akademi och Hanken).

Fråga

Kan jag åka utomlands på utbyte?

Svar

Ja. Vasa universitet har ett omfattande nätverk av samarbetsuniversitet över hela världen, och vanligtvis får alla sökande en utbytesplats.

Fråga

Hur stor del av studierna kan jag genomföra via internet eller som nätkurs?

Svar

Endast några kurser. Språkstudenter har till största delen närstudier med föreläsningar och övningar, och det förutsätter aktivt deltagande i undervisningen.

Fråga

Vilket magisterprogram kan jag välja efter min kandidatexamen?

Svar

Det finns flera valmöjligheter inom vetenskapsområdet Språk och kommunikation vid Vasa universitet, och du kan i princip välja vilket magisterprogram som helst inom vetenskapsområdet, om du har slutfört åtminstone grundstudierna i ämnet eller inriktningsalternativet i fråga. Vår personal svarar gärna på frågor och hjälper dig med valet av magisterprogram.

Fråga Vad ska jag studera om jag vill bli lärare?
Svar Om du väljer finska som huvudämne, har du möjlighet att rikta in dig på att bli lärare. Då genomför du som en del av din examen pedagogiska studier för lärare vid Åbo Akademi i Vasa.

 

Kysymyksiä ja vastauksia KOTI-ohjelmasta (suomeksi)

Updaterad 2017-03-10 - Filosofinen tiedekunta
Login