panorama_koti.jpg

Kandidatprogrammet för de inhemska språken (KOTI)

Kandidatprogrammet för de inhemska språken finska och svenska – mångsidigt, utforskande, inspirerande

I programmet ingår tre huvudämnen: de som har finska som modersmål studerar svenska som sitt huvudämne, de som har svenska som modersmål studerar antingen modersmålet svenska eller finska som det andra inhemska språket. Kandidatprogrammet för de inhemska språken (KOTI) är avsett för dig som vill studera svenska och finska i en äkta tvåspråkig miljö.

I det treåriga kandidatprogrammet koncentrerar du dig allsidigt på frågor som är centrala med tanke på arbetslivet. Våra starka områden är bland annat fackspråklig kommunikation, översättning, tolkning och flerspråkighet samt språket som samhälleligt och kulturellt fenomen mer allmänt. Genom din individuella studieplan kan du skräddarsy en personlig och konkurrenskraftig utbildning av studier på ditt eget universitet eller kombinera dem med studier vid något av samarbetsuniversiteten. Om du väljer finska som huvudämne, har du möjlighet att rikta in dig på att bli lärare. Då genomför du som en del av din examen pedagogiska studier för lärare vid Åbo Akademi i Vasa.

Vårt kandidatprogram erbjuder dig en dynamisk studiemiljö vid en av de största enheterna för nordiska språk i vårt land. Den andra parten i programmet, enheten för modern finska och översättning, är en viktig utbildare av svenskspråkiga översättare i Finland.

Updaterad 2019-09-27 - Verkkotoimitus
Login