Uudella tavalla ajattelevat suunnannäyttäjät

    Vaasan yliopiston kandidaattiohjelmat

    Korkeakoulujen yhteishaussa haet Vaasan yliopistoon suorittamaan sekä alempaa korkeakoulututkintoa eli kandidaatin tutkintoa että ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa. Tämä tarkoittaa, että kandidaattiohjelmiin valitut opiskelijat saavat automaattisen oikeuden jatkaa opintojaan suoraan maisterivaiheeseen ja ylempään korkeakoulututkintoon.

    Kandidaattiohjelmissa valitset pääaineesi/opintosuuntasi joko heti hakuvaiheessa, ensimmäisen vuoden aikana tai sen jälkeen. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja voit suorittaa sen päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.

     

    Kandidaattiohjelmien haku 18.3.-1.4.2020