Korvaavalla kielikokeella voidaan korvata toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen pakollisia peruskursseja. Korvaavaan kielikokeeseen voivat osallistua ne opiskelijat, joilla on lukion yleiskielitaitoa laajempi ja erikoistuneempi kielitaito, kuten esim. opistotasoisia kieliopintoja tai työelämän kokemusta. Jos olet suorittanut aikaisemmin toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa kieliopintoja, voit anoa suoraan kieliopintojen korvaamista. Korvaavat kokeet edellyttävät opiskelijalta oman alan tieteellisen tekstin hyvää ymmärtämistä ja terminologian tuntemusta. Korvaavia kokeita pidetään kerran lukuvuodessa ja ne pidetään yleensä syyslukukaudella. Korvaavaan kokeeseen voi osallistua vain kerran.