Jokaisella kandidaatti- ja maisteriohjelmalla on nimetty omaohjaaja, jonka puoleen koulutusohjelman opiskelijat voivat kääntyä kaikissa opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Omaohjaajat koulutusaloittain: