• Onneksi olkoon!

    Tervetuloa uusi opiskelija!

    #agentsofchange
    #univaasa

Hyväksytty!

Olet niiden onnekkaiden joukossa, jotka saavat tulla opiskelemaan Suomen kauneimmalle merenrantakampukselle. Vaasan yliopisto on monialainen yliopisto, jossa opiskellaan neljässä eri akateemisessa yksikössä. Tutkintomme ovat työmarkkinoilla arvostettuja ja Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin oman alan töihin.

Lue lisää

Rehtorin tervehdys

Onneksi olkoon!

Aloittaville opiskelijoille Vaasan yliopisto tarjoaa paljon uutta ja innostavaa tekemistä ja virikkeitä. Ajoittain kaiken uuden omaksuminen saattaa tuntua melkeinpä ylitsepääsemättömältä tehtävältä. Tätä ei kuitenkaan kannata huolehtia, opiskelijaelämä asettuu kyllä syksyn myötä uomiinsa ja kampuksellamme on välittävä yhteisö. Tarpeen vaatiessa sieltä löytyy tukea mitä erinäisempiin jokapäiväisiin asioihin liittyen.

Tutkimus, osaaminen ja asioihin vaikuttaminen ovat keskeisiä Vaasan yliopistolla kehittyviä asioita. Asiantuntijuus, johon yliopistokoulutus tähtää, on tietämisen taitamista, joka jalostuu käytännössä koettelemalla. Vaasan yliopisto on monialainen, dynaaminen ja kansainvälinen yhteisö, jossa saamme paljon aikaan yhdessä tekemällä. Yliopisto on sitoutunut vahvasti laadukkaaseen tieteelliseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen. Sinulla ja muilla opiskelijoilla on epäilemättä keskeinen rooli yliopiston edelleen kehittymisessä ja menestyksessä. Älä siis koskaan epäröi ottaa vastaan niitä uusia haasteita, ja mahdollisuuksia joita yliopisto-opinnot ja opiskelijaelämä tarjoavat.

Vaasan yliopisto on jatkuvasti kehittyvä ja uudistuva kokonaisuus. Meille opiskelijoittemme tulevaisuus, menestyminen työelämässä ja tiedemaailmassa ovat tärkeitä tavoitteita. Kannattaa muistaa, että erehtyminen ja myös epäonnistumiset ovat keskeinen osa oppimista. Myös niiden kautta kehittyy parempi ymmärrys ja alku jollekin uudelle ja paremmalle.

Toivotan uuden lukuvuoden myötä kaikki opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi!

Jari Kuusisto

rehtori
Vaasan yliopisto


Orientaatiopäivät

Orientaatiot sisältävät paljon hyödyllistä tietoa sekä opintojen aloituksesta että opintojen sujuvasta suorittamisesta. Näinä päivinä muodostetaan myös tuutoriryhmät ja luodaan parhaillaan elinikäisiä ystävyyssuhteita. Tältä sivulta löydät orientaatiopäivien tarkemmat ohjelmat.

Lue lisää

Opiskelu yliopistossa

Yliopisto-opiskelijana olet akateemisen tiedeyhteisön jäsen. Olet osa yhteisöä ja itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Tältä sivulta löydät lisätietoa yliopisto-opintojen sisällöistä sekä välineitä omien opintojen suunnitteluun.

Lue lisää

Hyödyllistä tietoa

Opintojen ohella on tärkeää, että myös arki sujuu ja pidät huolta omasta jaksamisestasi. Tälle sivulle olemme koonneet lisätietoja sujuvan opiskeluarjen ja vapaa-ajan asioista.

Lue lisää

Sanasto

Täältä löydät listan yliopisto-opintoihin liittyvistä sanoista, joihin voit tutustua jo ennen opintojen alkua tai palata myöhemmin tarkistamaan.

Lue lisää