Opi oppimaan


Mielekkäät opiskelutekniikat, itsenäisen vastuun ottaminen, ajankäytön hallitseminen ja erityisesti ajan antaminen opiskelulle ja ymmärryksen kehittymiselle ovat edellytyksiä opiskelun sujumiselle.

Opi oppimaan -sivuilla on tietoa omien opiskelutekniikoiden ja oppimisstrategioiden arvioimiseen, vinkkejä ajankäytön suunnitteluun ja tehokkaaseen lukemiseen sekä tietoa oppimisen ongelmista ja esteistä.

Jokaisen osion lopussa on myös linkkejä lisätietoja sisältäville verkkosivuille sekä aiheeseen liittyviin testeihin.

Oppiminen-osiossa avataan oppimista ilmiönä, annetaan vinkkejä oppijana kehittymiseen, kerrotaan erilaisista oppimisen tyyleistä ja oppimisstrategioista sekä miten niitä voi ottaa huomioon ja kehittää omassa opiskelussa.

Opiskelutaidot-osiossa annetaan vinkkejä ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan, tehokkaaseen lukemiseen ja tenttiin valmistautumiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen ja luentomuistiinpanojen tekemiseen.

Oppimisen esteet -osiossa kerrotaan lyhyesti oppimista vaikeuttavista tekijöistä sekä opiskelun ongelmien tukipalveluista.

Tutustu myös Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS -sivujen kohtaan HOPSin tekemistä tukevia kysymyksiä ja pohdi niiden avulla omaa oppimistasi ja opiskelutapojasi.

Päivitetty 26.06.2017 - Verkkotoimitus
Login