Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot


Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Oman opintopolun rakentaminen lähtee opinto-oppaaseen tutustumisesta, opintojen suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta.

Opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa tutustumalla koulutusalan opinto-oppaan sisältöön. Oppaasta löydät yleiskuvan siitä, mitä opintoja tutkintoosi tulee sisältyä, miten voit itse vaikuttaa tutkintosi sisältöön ja miten opintojen tulisi edetä.

Tutustu opetussuunnitelman lisäksi kurssitarjontaan, sivuainevaihtoehtoihin, kieliopintoihin sekä erilaisiin harjoittelumahdollisuuksiin. Suunnittelemalla ja aikatauluttamalla opintojasi suuntaat voimavarasi ja helpotat ajanhallintaasi. Konkreettiset tavoitteet myös ylläpitävät ja lisäävät opiskelumotivaatiotasi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin väline, joka elää opintojen edetessä. HOPSin avulla hahmotat tutkintosi rakentumista, omia valintojasi sekä opintojesi aikataulutusta ja etenemistä.

Opintojen suunnitteluun liittyy myös urasuunnittelu, joka on hyvä aloittaa jo opintojen alussa, sillä opintojen aikana tehtävät valinnat suuntaavat opintojasi tiettyyn suuntaan. Pohdi esim. millaisiin työtehtäviin voit saada valmiuksia omaa pääainettasi tai sivuaineitasi opiskelemalla?

Opiskelu yliopistossa eroaa oleellisesti lukio-opiskelusta. Yliopisto-opiskelijalta vaaditaan lukio-opiskelijaa enemmän itsenäisen opiskelun taitoja. Ylipisto-opiskelu edellyttääkin opiskelijalta hyvää omien opiskelutaitojen ja -tekniikoiden tiedostamista ja jatkuvaa kehittämistä.

Opi oppimaan -sivuilla on vinkkejä oman oppimistyylin ja opiskelutekniikan löytämiseen sekä oppimista vaikeuttavien tekijöiden helpottamiseen. Myös opintopsykologi auttaa tarvittaessa tutkinto-opiskelijoita opiskeluun liittyvissä ongelmissa sekä oppimistaitojen kehittämisessä.

Opintojen suunnittelun tueksi on tarjolla sekä ohjausta että erilaisia työkaluja. Opiskelijan on kuitenkin itse huolehdittava siitä, että kaikki opetussuunnitelman ja tutkintorakenteen edellyttämät opinnot tulevat suoritetuksi.

Päivitetty 25.06.2020 - Verkkotoimitus
Login