Keskitetysti järjestettävät tentit

Uusintakuulusteluja sekä sellaisia kuulusteluja, joita ei ole järjestetty opetusperiodin aikana, järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin sekä tenttiviikoilla.

Nämä keskitetysti järjestettävät tentit alkavat perjantaisin ja lauantaisin klo 12.00 ja muina päivinä klo 14.00. Tentit kestävät kolme tuntia.

Keskitetysti järjestettävien tenttien saleista tiedotetaan opiskelijasähköpostiin lähetettävässä opiskelijan viikkotiedotteessa sekä WebOodissa. Salitiedot löytyvät viimeistään tenttipäivänä myös Tervahovin infopisteen edustalla olevasta tiedotteesta.

Tenttiin ilmoittautuminen

Tarkemman listan keskitetysti järjestettävistä kirjallisista kuulusteluista eli tenteistä ja niiden aikatauluista löydät WebOodi-tietojärjestelmästä. Tentit ja opintojaksot näkyvät WebOodissa opetustapahtumina, joihin voi ilmoittautua. Voit hakea tulevia tenttejä WebOodista joko organisaatioittain tai erilaisia hakutermejä käyttäen. Hakutoiminnoista saat lisätietoa WebOodin ohjeista.

Pääset kirjautumaan WebOodiin yliopiston sähköpostitunnuksella ja salasanalla. Läsnäolevat opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin 45 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautuminen pitää kuitenkin tehdä viimeistään 5 vuorokautta ennen ko. tenttipäivää. Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, eikä tenttiin ei voi osallistua ilman ilmoittautumista. HUOM! Tenttiäsi ei arvostella, mikäli osallistut tenttiin ilman, että olet siihen ilmoittautunut (Koulutusneuvoston linjaus 17.11.2016).

Tentin peruminen

Tentti-ilmoittautuminen on  mahdollista peruuttaa WebOodin kautta viimeistään 3 vuorokautta ennen tenttipäivää. Mikäli jätät saapumatta ilman pätevää syytä kahteen peräkkäiseen saman opintojakson tenttiin tai luovut suorittamisesta, tulee sinun ennen seuraavaa yrityskertaa keskustella vastuuopettajan kanssa opintosuorituksen edellyttämistä mahdollisista lisäopinnoista tai -ohjauksesta.

Kahteen tenttiin ilmoittautuminen

Mikäli olet osallistumassa kahteen tenttiin yhtä aikaa, tulee sinun ilmoittautua molempiin tentteihin normaalisti WebOodissa ja sen lisäksi ilmoittaa asiasta viimeistään 3 päivää ennen tenttiä sähköpostitse osoitteella tentit(at)uva.fi.

Viestissä tulee selkeästi näkyä nimesi, opiskelijanumerosi, mitkä tentit aiot tehdä (koodit ja opintojaksojen nimet) ja tenttipäivä.

Kuoritentti

Kuoritentti on henkilökohtainen, opettajan kanssa erikseen sovittu tentti, johon ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen tentit(at)uva.fi tai vaihtoehtoisesti täyttämällä tenttikuori Luotsin aulassa ja palauttamalla kuori huoneeseen L138, Luotsin 1.krs.

Ohjeita tenttitilaisuuksia varten

 • Saavu paikalle ajoissa ennen tentin alkua.
 • Tenttisaliin on tultava viimeistään 15 minuutin kuluessa tentin alkamisesta (siis viimeistään klo 12.15 tai klo 14.15).
 • Istumaan käydään tentin valvojan osoittamassa järjestyksessä.
 • Istumapaikalle saat viedä vain kirjoitusvälineet ja muut tentissä sallitut apuvälineet. Puhelimet, laukut yms. jätetään salin eteen tai sivustoille. Puhelimet on suljettava.
 • Keskustelu on kielletty sen jälkeen kun kysymyksiä on alettu jakaa.
 • Kysymyspaperin saat katsoa vasta, kun valvoja antaa luvan. Tentti katsotaan alkaneeksi tästä.
 • Pidä katseesi vain omassa paperissasi. Mikäli valvoja epäilee vilppiä, hän voi poistaa tenttijän salista ja tentti hylätään.
 • Turhaa liikkumista ja häiriöääniä on vältettävä. WC:hen saa poistua vain valvojan kanssa.
 • Mikäli sinulla on tentin aikana asiaa valvojalle, voit hänet kutsua paikalle nostamalla käden ylös.
 • Poistua saa aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin ilmoitetusta alkamisajasta (siis aikaisintaan klo 12.45 tai klo 14.45).
 • Tentti kestää 3 tuntia alkaen siitä, kun tenttijöille on annettu lupa katsoa kysymyspaperit.
 • Poistuessasi sinun on aina palautettava ainakin yksi nimellä varustettu vastauspaperi. Yrityksestä luopuneet kirjoittavat paperiin “luovun”.
 • Vastauspaperia palautettaessasi sinun on esitettävä opiskelijakortti tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus.
 • HUOM! Yliopiston tiloissa on tallentava kameravalvonta!

Tentin arvostelu

Tentin tulokset on julkistettava ja kirjattava rekisteriin 30 päivän kuluessa suorituksesta. Kesä-heinäkuussa järjestettyjen keskitettyjen tenttien tulokset on julkistettava ja kirjattava viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Päivitetty 02.09.2020 - Opiskelijat
Login