Verkostoyliopistot

Vaasan yliopisto on mukana seuraavissa verkostoyliopistoissa:

Tiedot hakumenettelystä, hakulomakkeet sekä tiedot opiskelutavoista ja opintojen sisällöstä löydät verkostojen omilta verkkosivuilta. Vaasan yliopiston yhteyshenkilönä FITechissä toimii projektikoordinaattori Maria Tuuri. Aasia-verkoston yhteyshenkilönä toimii amanuenssi Anne-Maarit Toija.

Katso Ohjeita opiskelijalle Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuudesta

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden yhteyshenkilönä toimii assistentti Elisa Kauraniemi.

Mikäli haluat todistukseesi merkinnän LITO-opintokokonaisuuden suorittamisesta, tulee sinun suorittaa vähintään 25 op LITO-opintoja sisältäen VIBu-yrityssimulaation (LITO1008, 5 op)

Päivitetty 28.08.2020 - Verkkotoimitus
Login