Kirjoitusohjeet

Vaasan yliopistossa on otettu käyttöön yliopiston yhteiset opinnäytetöiden kirjoitusohjeet 1.5.2019 lukien. Lisäksi opinnäytteiden sähköinen palautus, julkaisu ja arkistointi otetaan käyttöön 1.8.2019 lähtien.

Yhteiset kirjoitusohjeet

Toukokuussa 2019 ja sen jälkeen aloitettavat kandidaatintutkielmat, pro gradu –tutkielmat, diplomitytöt ja lisensiaatintutkimukset tehdään uusien, yhteisten kirjoitusohjeiden mukaisesti. Katso https://uva.libguides.com/kirjoitusohjeet. Kirjoitusohjeita sovelletaan myös harjoitustöissä.

Uusissa kirjoitusohjeissa käytetään APA-tyylin viittauksia, joten lähteiden ja viitteiden hallinta on aikaisempaa helpompaa. Uusissa ohjeissa on paljon esimerkkejä erilaisista tilanteista, mikä helpottaa opiskelijan kirjoitustyötä.

Opinnäytetyöt, jotka on aloitettu ennen 1.5.2019, voidaan kirjoittaa aikaisempien koulutusalakohtaisten kirjoitusohjeiden mukaisesti 31.12.2020 saakka. Opinnäytetyönsä aiemmin aloittanut opiskelija voi halutessaan siirtyä käyttämään uusia yhteisiä kirjoitusohjeita.

Aiemmat koulutusalakohtaiset kirjoitusohjeet alasivuilla:

Opinnäytetöiden sähköinen palautus Osuvaan

Opiskelijat tallentavat 1.8.2019 lähtien opinnäytteensä sähköisesti Osuvaan.  Samalla opiskelija lähettää opinnäytteensä sähköpostitse sekä ohjaajalle että opintohallintoon. Paperisista ja kansitetuista opinnäytteistä luovutaan näin ollen kokonaan.

Sähköiset opinnäytetyöt (pro gradu –tutkielmat, diplomityöt ja lisensiaatintutkimukset) ovat luettavissa Vaasan yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Osuvassa, jonka kautta kuka tahansa opinnäytteestä kiinnostunut voi tutustua opinnäytteeseen. Kaikista Osuvassa julkaistuista opinnäytetöistä on saatavana työn tekijätiedot, tieto työn aiheesta ja työn tiivistelmä. Poikkeuksen muodostaa kandidaatintutkielmat, jotka arkistoidaan Osuvan piilotettuun kokoelmaan.

Vaasan yliopisto suosittelee pro gradu –tutkielmien ja diplomitöiden julkaisemista avoimesti verkosta (open access). Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan julkaisun saattamista vapaasti verkossa luettavaksi, ladattavaksi ja linkitettäväksi. Poikkeustapauksissa pro gradu –tutkielmat tai diplomityöt voidaan ohjaajan puoltamana julkaista rajatusti niin, että ne ovat luettavissa ainoastaan Tiedekirjasto Tritonian tietokoneilla. Myös rajoitetusti saatavilla olevista opinnäytetöistä on avoimesti verkossa nähtävissä työn tekijätiedot, tieto työn aiheesta ja työn tiivistelmä. Lisensiaatintutkimukset ovat aina avoimesti saatavilla.

Opinnäyte on kuitenkin aina julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua.

Tarkemmat ohjeet opinnäytetöiden sähköisestä julkaisemisesta ja arkistoinnista ovat verkossa https://uva.libguides.com/opinnaytteet/ohjeet.

Päivitetty 25.06.2019 - Verkkotoimitus
Login