Lomakkeet


Tältä sivulta löydät kaikille opiskelijoille yhteiset lomakkeet. Koulutusalakohtaiset lomakkeet löydät sivun oikeasta laidasta.

Huom! Suurin osa yliopiston lomakkeista on pdf-muodossa.

Muista tutustua myös lomakkeisiin liittyviin ohjeisiin!

 • Opintomaksujen korvaushakemus
  Puoltolomake avoimen tai kesäyliopiston opintoihin, joihin Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja. Lisätietoja kohdassa Opinnot > Sivuaineopinnot > Muualla suoritettavat opinnot.
 • Vaihto-opiskeluun liittyvät lomakkeet
  Vaihtoon liittyvät lomakkeet on ryhmitelty hakuvaiheessa ja ennen vaihtoa sekä vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen tarvittaviin lomakkeisiin. Löydät sivulta myös Freemover-vaihtoon ja Erasmus-harjoitteluun liittyvät lomakkeet.
 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) -lomakkeet
  Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) mahdollistaa sekä muualla suoritettujen opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Lisätietoja AHOT-käytännöistä ja siihen liittyvät lomakkeet löydät sivulta Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT).
 • JOO-opintojen hakulomake ja hakuohjeet
  Valtakunnallinen Joustavan opiskelun Joopas-palvelu tarjoaa tietoa joustavan opiskelun mahdollisuuksista, opintotarjonnasta sekä ohjeet opintoihin hakeutumiseen. Palvelu on suunnattu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.
 • Opintojen erityisjärjestelyt -hakemus
  Opetukseen ja arviointiin liittyviä erityisjärjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella. Hakemus palautetaan opintopsykologille. Lisätietoja opintojen aikaisista erityisjärjestelyistä ja esteettömästä opiskelusta löydät kohdasta Opiskelu > Esteetön opiskelu.
 • Ilmoitus opintoajan jatkamisesta lakiin perustuvasta syystä
  Yliopistolain mukaan korkeakoulututkinnon tavoitteelliseen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Katso tarkemmat ohjeet opinto-oikeuden pidentämisestä yliopistolakiin perustuvien syiden perusteella sivulta Opintoaikojen rajaaminen.
Päivitetty 26.10.2018 - Verkkotoimitus
Login